Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-849SW

SATANS KRIG EMOT GURDS FORSAMLING
Del 4 --  Skriven  av John S. Torell

1 December, 2002
Eftersom Lucifer icke kunde erovra Guds tron i himlen, sa lurar han manniskor att kora ut Gud ifran tronerna i sina hjartan! Jesaja 14:12-20

Detta ger Lucifer (Djavulen) en enda utvag, vad han kan kontrollera maste bli pa planeten jorden. Jesus har varnat sin forsamling om detta. Upp.12:7-17

Jesus gav oss tre tecken, som kommer att visa att hans aterkomst ar nara:

FORADERI                                         FALSKA PROFETER                                           LAGLOSHET

                 Matt. 24:8-10                                                    Vers 11                                                             Vers 12


Nar en fralst manniska har blivit borttagen ifran jorden av Gud sjalv, sa har Satan forlorat alla mojligheter till att plaga eller stora denna manniska for alltid. 2 Cor.5:6-8;16-21

Eftersom Djavulen icke kan taga ifran fralsningen ifran en fralst manniska Joh.10:27-30; Romar.8:33-39, sa forsoker han att forstora vittnesbordet av denna fralsta manniska, och forstora och stjala hennes liv. Joh.10:10; Rev.12:13-17

Dessa angrepp ar riktade emot en manniskas KANSLOLIV och hennes HJARNA! Gud har skapat en "kontroll panel" i varje manniska. Detta ar en andlig kontroll panel, som en manniska icke har tillgang till. Endast Gud och anglar har tillgang till denna kontroll panel. Normalt ar det Guds heliga anglar som reglerar denna, men eftersom de flesta manniskor ar infesterade med onda andar, sa ar det de onda andarna som reglerar dessa paneler.


FORTSATT ICKE ATT VARA UTSLAGEN!

Nar du en gang blivit fralst, befriad ifran onda andar och helad ifran dina sjalssar, bryt dig loss ifran det andliga fangelse du suttit i och borja att utropa att du ar en ny skapelse i Jesus Kristus! 2 Kor.5:16-21

Tag foljande steg for att bliva fri:

1. Avvapna dig sjalv av alla kottsliga vapen!  2 Cor.10:1-6

Kottets vapen ar dessa: Vrede, hamd, att grala, vara hogljud, forkastelse, att baktala, att angripa en person och misshandla denne, att forstora andras egendom.

Eftersom de flesta manniskor blev sjalsligt skadade som barn, sa ar de kottsliga vapnen djupt inprantade i vara minnesbankar, och de kommer fram automatiskt, utan att man behover tanka pa det. Darfor undervisade Jesus om hur han ville att hans larljungar skulle upptrada!  Matt.5:37-48

2. Tag din plats i Kristus!  Efes.2:1-7

Du behover icke standigt och jamt forklara dig och visa din stallning for varje manniska som du kommer i kontakt med. Var saker i din position i Kristus! Om du standigt och jamt maste forklara for andra dina aktioner, och att du icke haft tid att gora fardigt en viss sak, och du maste forklara i detalj varfor du icke lyckades fa det fardigt, sa visar detta att du ar sarad inom din sjal och du ar icke lakt. En manniska som ar saker pa sig sjalv behover icke standigt och jamt forklara sig sjalv, hon presenterar endast fakta och sen ar det bra. Om man har varit svart kritiserad som ett barn, sa kommer detta att halla dig i denna fangelse cell. Bryt dig loss och bliv lakt!  Rom.8:11-18

3. LAT ICKE DET FORGANGNA HALLA DIG I FANGELSE!

Nu ar vi inne pa en lakning av sjalen. Om du var kritiserad som ett barn och du har icke tagit hand om detta, sa kommer du att explodera varje gang nagon trycker pa fel knapp i ditt kansloliv. Om dina foraldrar icke beromde dig som ett barn, sa ar du sarad. Om du var jamford med andra syskon eller andra, och du blev alltid tillsagd, att varfor kan du icke vara som de ar, sa ar du sarad.

Lat oss nu undersoka historien om Jefta, son till Gilead - Hebr.11:32

Jefta var fodd av en hora, och var en oakting, som blev utdriven av sina egna broder, och han fick som medarbetare en grupp av misslyckade individer. Nar hans familj fick problem, sa kallade de pa honom att komma och hjalpa dem.  Domarboken 11:1-11

Jefta lat det forgangna bliva glomt, och genom att han kunde forlata manniskorna som hade gjort honom illa, sa kunde Gud sanda sin smorjelse over honom.

4. Sa fort som du upptacker att du borjar kanna dig illa till mods, med en gang, stanna upp, bed och fraga Gud om hjalp. Onda andar snurrar nu runt dig, och forsoker att lura dig till att bliva arg. Lat oss nu undersoka Jesu undervisning, nar han talade om detta problem:  Matt.5:1-16

5. Forsok icke att kontrollera hela varlden. Lar dig detta, , det ar fa saker som du kan kontrollera som en enskild manniska. Tag endast hand om det som Gud har givit dig och lat honom taga hand om allt annat. Om du lar dig detta, sa kommer Guds frid att fylla dig!  Matt.6:24-34

Forsta detta: Gud ar fortfarande pa sin tron, det ar ingen kris i himlen, och Gud har en losning till alla problem som vi moter pa denna jorden!  Hebr.6:13-20

Har du oron till att hora med?

Detta avslutar nu denna prediko serie


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast