Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-847SW

SATANS KRIG EMOT GURDS FORSAMLING 
Del 3-C Skriven -- av John S. Torell 

17 November, 2002
Eftersom Lucifer icke kunde erovra Guds tron i himlen, sa lurar han manniskor att kora ut Gud ifran tronerna i sina hjartan! Jesaja 14:12-20

Detta ger Lucifer (Djavulen) en enda utvag, vad han kan kontrollera maste bli pa planeten jorden. Jesus har varnat sin forsamling om detta. Upp.12:7-17

Jesus gav oss tre tecken, som kommer att visa att hans aterkomst ar nara:

FORADERI                                         FALSKA PROFETER                                           LAGLOSHET

                 Matt. 24:8-10                                                    Vers 11                                                             Vers 12


Nar en fralst manniska har blivit borttagen ifran jorden av Gud sjalv, sa har Satan forlorat alla mojligheter till att plaga eller stora denna manniska for alltid. 2 Cor.5:6-8

Eftersom Djavulen icke kan taga ifran fralsningen ifran en fralst manniska Joh.10:27-30; Romar.8:33-39, sa forsoker han att forstora vittnesbordet av denna fralsta manniska, och forstora och stjala hennes liv. Joh.10:10; Rev.12:13-17

Dessa angrepp ar riktade emot en manniskas KANSLOLIV och hennes HJARNA! Gud har skapat en "kontroll panel" i varje manniska. Detta ar en andlig kontroll panel, som en manniska icke har tillgang till. Endast Gud och anglar har tillgang till denna kontroll panel. Normalt ar det Guds heliga anglar som reglerar denna, men eftersom de flesta manniskor ar infesterade med onda andar, sa ar det de onda andarna som reglerar dessa paneler.


Eftersom Djavulen icke kunde hindra alla manniskor ifran att bliva fralsta genom Jesu blod, sa har Djavulen skapat ett speciellt program for de kristna. Det heter "ANDLIG FORODELSE." Smygande onda andar skickas ut emot alla kristna, och lurar och forfor dem till att undersoka de ogudaktigas liv och hur de underhaller sig sjalva. Gud har sagt: Du skall icke lara dig detta!    5 Mos.18:9-13

Nar Moses levde pa jorden sa var Djavulen begransad i sitt program, eftersom manniskan icke annu hade upptackt elektriciteten, fotografi eller tryckkonsten. Satans basprogram bestod av otukt, aktenskapsbrott, homosexualitet, sex med djur, incest, onani, supa sig full av alkohol drycker, anvanda droger som forlamar sinnet, vald, dans, valdtagning av kvinnor, flickor och unga pojkar, att morda manniskor for att det ar roligt, tortering av manniskor och djur, spela kort och andra spel med pengar som insats, svartkonst, haxeri, samt dyrkan av demoniska avgudar. Och genom alla tider har ogudaktiga sanger blivit skrivna och fruktansvard musik skapad av onda andar for att kunna paverka massorna.     2 Mos.32:17-25

Speciella platser for dessa synder blev skapade, till exempel horhus, horor som jobbade ur sina egna hem, kommunala badhus, sportarenor, spelhalor och privata hus, dar man kunde synda.

Hemliga ordnar sattes upp, som var forgangare till Frimurare, och andra loger. Speciella platser blev uppsatta, dar man kunde kopa sprit och sitta och supa med andra, och det var hemliga hus for dem som anvande opium eller andra droger. Icke heller skall vi glomma de olika templen for avgudadyrkan, vilket ocksa inraknade tjanst-goring av tempelhoror. Manga man blev rika genom att salja kvinnor, flickor och pojkar som sexslavar. Lat oss lasa om hur Gud kanner for dessa skamliga aktiviteter: Ordsp.6:12-35; 7:1-26
Nar manniskorna borjade kunna skriva, sa skrevs det pornografiska bocker.

Skulpturer och malningar av nakna man och kvinnor borjade tidigt. Nar manniskan en gang hade lart sig att anvada kameran, tillsammans med tryckpressar, sa hade den moderna pornografin blivit fodd. Nar filmkonsten hade blivit upptackt, sa kunde man gora mera genom filmer, sedan kom radio och inspelning av ljud pa band, sedan kom TV, videos och till slut datan och Internet.

Men mark detta: Innehallet i all varldslig underhallning har icke forandrats, det ar samma bassytem som Satan satte upp cirka 7000 ar sedan!

Hela underhallningsindustrin i USA ags, drivs och kontrolleras av ogudaktiga avfalliga judar, som har som mal att forstora all moral och den kristna forsamlingen i varlden! Detta ar icke nagot nytt! Upp.2:9

Paulus angriper detta problem bland de kristna - Efeser.4:22-32; 5:1-20

Alla amerikaner som lever nu har vaxt upp med att titta pa filmer, och alla amerikaner som var fodda efter 1950 har vaxt upp, icke bara med filmer men ocksa med TV i hemmet. Resultatet ar att den allmanna kristna befolkningen ar snedvriden, och onda andar ifran Jezebel har forfort dem. Denna forforelse ar icke ny, cirka 700 ar fore Kristus, sa uttalade Gud dom over Israel. Jesaja 29:8-15

Jesus klagade over detta tillstand - Matt.15:7-9

Det finns endast en sak for den kristne att gora, bedja om forlatelse och andra dig! Ar du villig att bedja Gud om forlatelse och soka Herren med allt ditt hjarta? Jakob 4:1-10

Om icke, sa kommer Gud icke att hora dina boner och han kommer icke heller att taga bort dina sjukdomar! Joh.4:22-24

Har du verkligen, verkligen oron till att hora med ????

Fortsattning foljer . . . .


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                          

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast