Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-846SW

SATANS KRIG EMOT GURDS FORSAMLING 
Del 3-B Skriven -- av John S. Torell 

10 November, 2002
Eftersom Lucifer icke kunde erovra Guds tron i himlen, sa lurar han manniskor att kora ut Gud ifran tronerna i sina hjartan! Jesaja 14:12-20

Detta ger Lucifer (Djavulen) en enda utvag, vad han kan kontrollera maste bli pa planeten jorden. Jesus har varnat sin forsamling om detta. Upp.12:7-17

Jesus gav oss tre tecken, som kommer att visa att hans aterkomst ar nara:

FORADERI                                         FALSKA PROFETER                                           LAGLOSHET

                 Matt. 24:8-10                                                    Vers 11                                                             Vers 12


Nar en fralst manniska har blivit borttagen ifran jorden av Gud sjalv, sa har Satan forlorat alla mojligheter till att plaga eller stora denna manniska for alltid. 2 Cor.5:6-8

Eftersom Djavulen icke kan taga ifran fralsningen ifran en fralst manniska Joh.10:27-30; Romar.8:33-39, sa forsoker han att forstora vittnesbordet av denna fralsta manniska, och forstora och stjala hennes liv. Joh.10:10; Rev.12:13-17

Dessa angrepp ar riktade emot en manniskas KANSLOLIV och hennes HJARNA! Gud har skapat en "kontroll panel" i varje manniska. Detta ar en andlig kontroll panel, som en manniska icke har tillgang till. Endast Gud och anglar har tillgang till denna kontroll panel. Normalt ar det Guds heliga anglar som reglerar denna, men eftersom de flesta manniskor ar infesterade med onda andar, sa ar det de onda andarna som reglerar dessa paneler.

HELIGA ANGLAR
Hjalper dem som ar fralsta - Hebr.1:13-14
Att halla fullstandig kontroll over kroppen -
Matt.10:28-31
Att aterstalla kraft -
Daniel 10:1-12
Att taga bort kraft -
1 Samuel 28:10-20
Avrattning for att han syndat -
Apg.12:20-23
Att taga bort en manniskas forstand -
Daniel 4:19-37

ONDA ANDAR
Den grupp av onda andar som ar tranade i hur den andliga kontroll panelen regleras i manniskor heter "synd." Synd ar en andefurste, som kraver tillbedjan!  Romar.6:11-23

Syftet ar att lura den fralsta manniskan att bryta Guds Ord, gora uppror och bliva forbannad. 5 Mos.28:1-68

Satans klassiska taktik finner du utskriven i 1 Mos.3:1-6

1. Bryta det andliga beskyddet, genom att bryta Guds ordning for en manniska.

2. Skapa tvivel i en manniskas sinne, genom att ifragasatta Guds redbarhet.

3. Lura manniskan till att tro pa en sanning, som ar blandad med en logn.

4. Lura manniskan till att tro att Gud undanhaller sanning och valsignelser.

5. Utmala synd till att se gott ut, och nagot som man garna vill ha.

KOMPANJONSKAP MED LUCIFER
Lucifer (Satan) har sedan syndafallet i Eden, erbjudit ett begransat kompanjon-skap med manniskor, om de vill sluta ett forbund med honom. Gud kallar detta for haxkraft och har strangt forbjudit detta. 5 Mos.18:9-13

Detta kompanjonskap mellan onda andar och manniskor oppnar dorren for en sadan manniska att kunna reglera den andliga kontrollpanelen i en annan manniska.

Men det finns goda nyheter for den fralsta manniskan, att hon har kraft att kunna forstora all svartkonst och kasta ut de onda andarna. Apg.13:4-12

Alla droger, inraknat nikotin och kaffin ar sinnesandrade droger, och de gor det mojligt for onda andar att komma intill den andliga kontrollpanelen. Droger ar manniskans forsok till att andra pa sina kanslor och valkannande istallet for att vanda sig till Gud for att fa styrka och kraft genom den Helige Anden! Upp.18:23

EN KRISTEN KAN ICKE REGLERA SIN ANDLIGA KONTROLL PANEL, MEN HON AR TILLSAGD ATT HON AR SKYLDIG TILL ATT FORSVARA DEN FRAN DET ONDA! Rom.12:1-3; Efes.6:10-18

Genom Guds Ord kan en fralst manniska overvaka och ha kunskap, vem som reglerar hennes andliga kontrollpanel! Galat.5:15-26

Jesus kom for att satta de fangna i frihet - Lukas 4:14-21

Genom att kontrollera vara tankar med Guds kraft, kan vi halla undan de onda andarna ifran var kontrollpanel! 2 Kor.10:3-6

Men vi kan endast gora detta om vi har helt overlatna till Jesus! Joh.15:1-17

Har du oron till att hora med?                                                      Fortsattning foljer ......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                          

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast