Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-841SW

SATANS KRIG EMOT GURDS FORSAMLING

Del 1 - 6 Oktober, 2002
Eftersom Lucifer icke kunde erovra Guds tron i himlen, sa lurar han manniskor att kora ut Gud ifran tronerna i sina hjartan! Jesaja 14:12-20

Detta ger Lucifer (Djavulen) en enda utvag, vad han kan kontrollera maste bli pa planeten jorden. Jesus har varnat sin forsamling om detta. Upp.12:7-17

Under cirka 7000 ar har tva kungariken blivit uppbyggda pa jorden, GUDS RIKE och SATANS RIKE, och dessa tva riken har varit i krig under hela denna tid. Bada ar nu inne i den sista mobiliseringen for den sista striden, som kommer att forinta Satans rike en gang for alla, och taga bort Satan ifran alla aktivititer och placera honom i den Brinnande Sjon, dar alla hans fallna anglar, andra demoniska makter och alla manniskor som valde Djavulen istallet for Gud, kommer att tillbringa evigheten.  Uppen.20:7-15

Huvudstriden i detta langa krig agde rum nar Jesus vandrade pa denna jorden i en kropp av kott. Forst sa forsokte Djavulen doda Jesus barnet - Matt.2:1-18

Nar detta slog slint, sa forsokte Satan att varva Jesus- Matt.4:1-11

Jesus vagrade att kompromissa, och nu borjade en tre ars kamp, som kulminerade med Jesus pa korset!

Ett krig fors inom flera omraden, ekonomiskt, genom att taga bort manskap, genom att skramma folk, att skicka in spioner och infiltrera forradare, som forstor innifran. Slutresultatet ar att segraren tager kontrol over landomraden och regerar over dem.

Djavulen behovde en manniska for att forrada Jesus. Han var forbjuden av Gud ifran att anvanda sin fallna andliga kraft till att fasttaga Jesus - Lukas 22:1-6; Markus 14:10-11; Matt.22:15-22

Spioner skickades till Jesus - Lukas 20:19-26

Jesus visste att han var infiltrerad - Matt.22:15-22; Joh.13:18-32; Matt.22:15-22

Det judiska ledarskapet hade i forvag bestamt hur en falsk rattegang skulle hallas emot Jesus - Matt.27:1-35

Trycket pa Jesus var mycket tungt - Matt.26:36-43; Lukas 22:39-46

Nar Jesus var pa korset anvande Djavulen allt tryck han kunde fa fram, for att kunna bryta ned Jesus. Men han misslyckades att bryta ned Jesus - Matt.27:45-49; Joh.19:28-30

Aven efter Jesu uppstandelse, sa fortsatte det Judiska ledarskapet att ljuga - Matt.28:11-15

Men de kunde icke halla Jesus i graven, och en gang for alla var Lucifer besegrad och nycklarna till helvetet och doden ar nu i Jesu hander - Uppen.1:12-18

All makt i himlen och pa jorden tillhor nu Jesus - Matt.28:18-20

Lucifer visste icke om att korset skulle bliva hans nederlag - 1 Kor.2:1-8; Col.2:8-15

Ja, kriget har blivit vunnet, MEN DET AR FORTFARANDE STRIDER KVAR INNAN JESUS KOMMER TILLLBAKA!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer . . . .


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                                                                            

 

.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast