Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-834SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 9 -- Av John S. Torell

18 Augusti, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1), KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR

DEL SJU - FORLATELSE
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

ANDEFURSTARNA AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET - DEL ATTA


ANDEFURSTEN FORKASTELSE
Det finns icke nagot mera skadande for ett barn, an att forlora sina foraldrar, att icke mer tillhora nagon, att icke bliva alskad och omhandertagen av sin far och mor. Nar ett barn blir forskjutet (forkastat, undanfost), sa skapar detta ett stort cancer liknande sar i sjalen, som andligen bloder nagot fruktansvart. Precis som en mygga kan kanna lukten av en manniska pa ett langt avstand, sa kan onda andar kanna lukten av ett forkastat barn, och sla ned pa barnet med en fruktansvard vrede, och andefursten Forkastelse planterar sig djupt i detta barn. Forkastelse inbjuder sedan tusentals av andra onda andar, bland annat Bitterhet, Avundsjuka och Missunnsamhet, vilka i sig sjalva har tusentals med onda andar under sitt befal. Markus 5:1-20

Ett forkastat (avvisat) barn forlorar ocksa kanslan av att vara RESPEKTERAT! Detta ar vad som hande till Kain, Gud hade ingen respekt for hans offer och Gud avvisade detta!  1 Mos.4:5

Ett litet barn kan icke hjalpa om det blir avvisat (forkastat) av sin familj. Kain var en vuxen manniska nar han blev forkastad av Gud. Men resultatet ar alltid det samma, for-kastelse foder alltid en fruktansvar ilska. 1 Mos.4:6

Kain visste att alla hans broder och systrar hade forlorat all respekt for honom, och han bonade till Gud att han skulle skydda honom. Versarna 13-16

Lat oss nu forsta denna viktiga sanning: GUD HAR ICKE MERA ANSEENDE TILL EN MANNISKA AN TILLl EN ANNAN, HAN BEHANDLAR ALLA LIKADANT! Apg.10:34-38; Rom.2:8-16

De flesta manniskor som har blivit forkastade, har forlorat respekten for sig sjalva, och darfor kan de icke respektera andra manniskor. Detta skapar mera forkastelse, vilket i sin tur skapar en fruktansvard skada till en manniskas sjalvvarde. Om du icke kan alska dig sjalv, sa kan du icke heller alska en annan manniska. Matt.22:35-40

EN MANNISKA SOM KANNER ATT ANDRA MANNISKOR ICKE RESPEKTERAR HONOM, KOMMER I SIN TUR ATT ICKE RESPEKTERA ANDRA MANNISKOR, MEN KOMMER ATT KRAVA ATT ANDRA RESPEKTERAR HONOM! Detta skapar vrede (ilska) och hat i andra manniskor. Jakob 3:11-18

INGEN MANNISKA KAN KRAVA RESPEKT! RESPEKT AR NAGOT MAN FORTJANAR, ICKE KRAVER! En gift man kraver respekt ifran sin hustru, och eftersom hon icke respekterar sin make, vagrar denne i sin tur att respektera sin hustru. Resultatet blir ett nytt gral, "man skriker om skillsmassa och skriker att man behover icke taga detta "skrap" mera!"

Om manniskor har blivit frisatta ifran onda andar, sa har man fatt en ny klubba i sin vapensamling: "Man skriker, du ar full av onda andar och jag skall kasta ut dem!" Jesus har ett starkt ord for makar som slass och gralar och du finner detta i Matt. 7:1-5

HUR MAN FAR SEGER EFTER MAN AR FRISATT IFRAN ONDA ANDAR

1. Borja med att lasa Matt.18:21-35 och begrunda detta dag och natt, hur mycket Gud har forlatit dig och hur litet ont andra manniskor har gjort dig. Eftersom du har blivit forlaten, sa forlat och glom allt gammalt groll.

2. Bekann att du och alla andra runt omkring dig ar fralsta av nad, och att ingen manniska kan laka dig eller bemota dina behov, nar du langtar efter respekt, accepterande och karlek. Endast Gud kan tillgodose dessa behov, och nar vi forvantar oss att andra manniskor skall ge oss detta, sa kommer de att bliva irriterade och arga, darfor att det finns icke i dem att ge till dig. Forvandla icke din maka/make till en gud med en liten bokstav. 2 Mos.20:1-6

3. Sok icke efter andras erkannande och berom. Det kommer endast att skada dig. Sok att bliva erkand och beromd av Gud. Han ar din enda kalla for allt i ditt liv! 5 Mos.28:1-15

4. Gor det basta du kan, och vila sen i Gud, oavsett hur andra skriker runt dig. Matt.6:24-34

5. Andemakten Forkastelse bjuder in Fruktans (Radslans) andemakt, man ar radd for manniskor, man ar radd att misslyckas, och man ar radd att bliva avvisad igen. Lat dig fyllas av Guds karlek och forkasta alla Radslans andemakter. 1 Joh.4:15-21

6. Proklamera din seger i Jesus Kristus! Rom.8:26-31

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast