Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-831SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 6 -- Av John S. Torell

28 juli, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

        ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1), KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

      ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

      SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden: Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

DEMONER SOM HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR
I den andliga varlden kan "andlig substans" overflyttas ifran en ande till en annan. Vi kan se hur Gud gjorde detta for att hjalpa Moses. 4 Mos.11:16-17 Djavulen har ocksa denna formaga att kunna overfora "ond andlig substans).

Djavulen ville erovra och kontrollera Adam och Eva, och han borjade denna process med att kasta tvivel in i Evas sjal - Har Gud talat.... 1 Mos.3:1

Istallet for att forkasta fragan och foklara den fullstandigt fel, sa borjade Eva att diskutera med Ormen. Mark det foljande: EVA HADE ALDRIG HORT GUD SAGA DESSA ORD, de var sagda innan hon blev skapad - 1 Mos.2:15-18. Eva hade hort dessa ord ifran sin make Adam , och hon hade tagit emot dem i tro. Detta var skalet till att Satan borjade icke att tala med Adam, darfor att han hade erhallit dessa ord i ett samtal ansikte mot ansikte med Gud, Guds Son.

Nar Eva upprepade vad Gud sagt, sa gjorde Satan sitt nasta drag: DET AR ICKE SANT ATT DU SKALL DO! 1 Mos.3:4-5 Istallet skall ni bli som gudar (anglar),

Djavulen hade nu planterat ett giftigt fro i Evas sjal. Detta fro bestod av onda andar i form av "Att icke vara nojd, Fornarmad, Avundsjuka, Motvilja, Ilska." Dessa ljugande demoner sade nu till Eva att Gud AR ICKE RATTVIS, han hade undanhallit valsignelser ifran henne, han hade behandlat henne som "ett barn" och sagt till henne att detta kan du icke fa!

Nasta drag var dodens drag: Lognens andemakter talade nu om for henne att detta var ett mycket bra trad for mat, det var ett mycket vackert trad, ett trad som man sokte efter. Nar hon en gang hade accepterat dessa logner, sa fattade hon sitt beslut och tog av frukten, at den OCH BLEV NU BESATT AV SAMMA NATUR SOM DJAVULEN!   Versarna 6

Guds karlek blev nu utbytt emot FRUKTAN OCH SKAM, och dessa onda andar har plagat manniskorna sedan denna dag. Versarna 7-10

Nar en manniska blir fralst (fodd pa nytt) sa blir hon flyttad ifran Satans rike till Guds rike! Koloss.1:9-21

Varje fralst manniska blir utmanad av Satan och hans stora grupp av onda andar:  Dessa sager, Har Gud sagt? Gud ar icke rattvis! Hur kan Gud kasta manniskor till helvetet, nar dessa aldrig har hort budskapet om Jesus? Varfor tillater Gud Djavulen till att plaga kristna manniskor?

Samma typ av onda andar som angrep Eva, angriper dig idag! De visar ingen som helst barmhartighet.
1 Petrus 5:6-9; Hebr. 1:13-14

Det finns endast ett forsvar for den kristne! Den kristne maste fatta ett beslut, skall han tro pa Satans logner eller tro pa GUDS EGET ORD SOM GUD HAR TALAT? Hebr.11:1-6

Detta ar ett beslut som varje manniska maste gora for sig sjalv, INGEN KAN FATTA DETTA BESLUT FOR HONOM OCH INGEN KAN DELTAGA I DETTA BESLUT! Vi kan bedja for varandra, men det ar allt vi kan gora! Man star i beslutets dal! Joel 3:15;Joh.6:59-71

Det har beslutats i himlen, att i den stora domstolsbyggnaden dar Satan tvistade med Gud on Job (kapitel ett och tva), dar har Satan den lagliga ratten till att begara att fa utmana varje kristen med all sin "fallna kraft." Lukas 22:31-32

Varje kristen har blivit utrustad med andliga vapen, och vi ar icke "hjalplosa spadbarn," utan istallet ar vi maktiga kampar i Kristus, OM VI STAR EMOT DJAVULEN OCH ANVANDER VARA VAPEN! Efes.6:10-18; 2 Kor.10:3-6; Jakob 4:1-11

BESTAM DIG EN GANG FOR ALLA I DITT LIV!

1. Utropa att Gud ar rattvis, att han ar god, att det icke finns nagot morker i honom, och att du ar villig att giva ditt liv for honom, precis som Job gjorde nar han sade: "Aven om han draper mig, sa kommer jag att forlita mig pa honom." Job 13:15-16

2. Utropa att din hjarna ar for liten for att kunna forsta Guds storhet!  Jes.55:6-11

3. Utropa att du kommer att vila i Guds Ord, oavsett vad som hander!  Rom.8:31-39

Nar du tager denna stallning, so kommer Jesus att losa sin maktiga Angel, som kommer att fullstandigt forstora de onda makter som star emot dig. 2 Mos.23:20-33

            Alskar du Gud? Matt.22:36-40

                    Eller, alskar du Djavulen ? Upp.20:7-9

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast