Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-830SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET 
Del 5  --  Av John S. Torell 

21 juli, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

        ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)  

        KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

        ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

        SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget  -- Del A

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget -- Del B
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan. 

Jeremia blev angripen av en sadan andemakt. Jermia 20:7-18

Den sjalvhatande demonen slapper los foljande onda andar, for att "mjuka upp" manniskan som blir angripen: Sjalvomkan, att fordarva sig sjalv, att forkasta sig sjalv, att hata sig sjalv, konkurrera med andra, sjalvstolthet, att satta sig sjalv pa en tron, osakerhet, gora sig sjalv illa, att ata for mycket, att svalta sig sjalv, ga till overdrift inom olika omraden, att jamfora sig sjalv med andra, att upphoja sig sjalv, att tro att man ar perfekt och krava att vara perfekt i allt, att plaga sig sjalv.

Dessa andemakter gor att en manniska blir overkanslig och maste forsvara sig till varje pris, och blir samtidigt fylld med tvivel och otro, bitter pa sig sjalv, retar sig pa sig sjalv, kan icke forlata sig sjalv, slar tillbaka emot sig sjalv, blir arg pa sig sjalv, gor vald emot sig sjalv och till slut blir det sjalvmord.

Nar vi laser vissa saker som apostlen Paulus skrev, sa star det klart att han var angripen av sjalvhatande demoner. 1 Kor.4:1-14; 2 Kor.11:1-23

Nagra av de varsta demonerna som en sjalvhatande demon slapper los ar ett par, KONKURRENS OCH ATT JAMFORA SIG SJALV MED ANDRA. Om du standigt och jamt maste forsvara "ditt omrade" sa ar du icke frisk i din ande och du ar plagad av en sjalvhatande demon. Om du ar sakert forankrad i Kristus, sa spelar det ingen roll vad andra manniskor sager eller gor! Se pa dessa Jesus Ord: Lukas 9:23-26

Konkurrens kommer ifran att man blivit gjord illa. Det kan ocksa komma ifran stolthet! Nar det galler konkurrens (tavlan) sa finns det en Fordarvare som gor andra illa, och dessa blir Offer. Lukas 18:9-14

En far och en mor som visar mer karlek till ett barn, an till de andra barnen, blir Fordarvare och producerar Offer, som i sin tur blir fordarvare och skadar andra. Nar nagon fragar dig en sak, och med en gang sa blir du forargad och du haller ett langt tal, dar du talar om hur upptagen du ar, och far den andra manniskan till att kanna sig illa till mods, sa har du en sjalvhatande demon och du ar ocksa ett offer for konkurrensens andemakt. Om du ar lakt inom detta omrade, sa skall du vara dod till dig sjalv! Rom.8:6-18

Om du vandrar och lever i Guds vilja, sa kommer det att vara frid, gladje och lycka i ditt liv. Matt.11:28-30

Sjalvhatande demoner kommer att gora att du kanner dig skyldig, och du tager dig an projekt darfor att du kanner dig skyldig, eller darfor att det icke finns nagon annan som kan gora ett jobb! Kom ihag detta, varje gang du forsoker att hjalpa Gud, darfor att han icke kan klara sig utan dig, sa kommer det att bliva en tung borda! Lek icke att du ar en gud! Apg.13:1-4

Vi maste ocksa lara oss att vara tillfredstallda med det som vi har just nu. En manniska har en formaga att vanta PA GUDS SLUTGILTIGA PROJEKT FOR OSS! Vi glommer att vara trofasta i det som han har givit oss just nu! Filipp.4:4-13

Det starkaste vapnet som sjalvhatande demoner anvander ar tva andemakter, Forargelsens andemakt och Stolthet! Stolthetens demon driver en manniska till att vara oarlig emot sig sjalv. Stolthet skyller alltid alla problem pa andra manniskor. Stolthet kommer ifran att man ar olydig emot Guds Ord. Stolthet hindrar en manniska att odmjuka sig och underordna sig till Gud och hans ledare i forsamlingen, som det star i Efeser.4:11-16. 

Foljande man blev kvavda av sjalvhatande demoner, de hade forst blivit uppretade och forargade pa manniskor i Guds forsamling, och sedan kom Stolthetens andemakt och tog helt over i deras liv: Mohammed, Josef Smith, Herbert W. Armstrong, Charles Taze Russell och tusentals med andra manniskor som har startat falska religioner.

Stolthetens andemakt skickar alltid forst in en antikristi demon, som ger dem "hoga uppenbarelser." Jesaja 14:12-13; 2 Kor.11:13-15

Kom ihag detta: Sjalvhatande demoner splittrar forsamlingar, familjer och de forstor affars-foretag.

Undersok dig sjalv och skynda dig att ga till Jesus for att bliva frisatt! Gal.5:15-26

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast