Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-829SW

APOSTOLISKT LEDARSKAP I JESUS KRISTU FORSAMLING
 Predikan av John S. Torell

14 juli, 2002
Fran begynnelsen av Skapelsen star det klart att Gud ar en Gud av lag och ordning, och att han forvantar sig att alla hans skapade varelser skall lyda och utfora hans befallningar. 1 Mos.1:17-31

Nar Gud kallade Moses till att leda Israels barn ut ur Egypten, sa gav Gud Aron som en assistent till Moses - 2 Mos.4:10-16

Gud anvande Moses svarfar Jetro till att lara Moses att ge andra ansvar till att dela bordan med ett juridiskt system for nationen - 2 Mos.18:9-26

Nar det blev for svart for Moses att regera sjalv, sa satte Gud upp ett system och en rankordning, dar auktoritet till att bestamma blev given till olika ledarskikt. 4 Mos.11:10-17

Bade Guds heliga anglar och de fallna anglarna ar mycket val organiserade och det ar en given ledarstallning i den andliga varlden. Daniel 10:11-21; Efes.6:10-13

Nar Jesus satte upp sitt kungarike, sa valde han ut 12 man, som fick ett ambete som apostlar. Matt.10:1-5; Lukas 9:1-5

[Apostel betyder "utsand," och pa det engelska spraket anvands titlen "missionar.]

Bland de 12 apostlarna hade Jesus en inre grupp pa 3 stycken, Petrus, Jakob och Johannes. Matt.17:1-6; 26:36-46

Nar forsamlingen hade blivit fodd pa pingstdagen, sa tog det tid for dem att bli organiserade. I borjan forsokte apostlarna att skota allt, men till slut fann de ut att de icke kunde klara av detta. Detta gav fodelse till ambetet DIAKON [TJANARE]. Apg.6:1-7

I den apostoliska forsamlingen hade man ocksa kvinnliga diakoner - Rom.16:1-2

Allt efter som forsamlingen vaxte, sa skapades nasta ambete -ALDSTEBRODER.

[Grekiska "Presbureros] Apg.14:21-23 Paulus anvander titlen "biskop" for en aldstebroder.
1 Tim.3:1

Cirka 30 ar efter pingstdagen, sa hade den Helige Anden utvecklat ledarskapet i forsamlingen till fullo, och vi finner detta nedskrivet i Efes.4:11-16

Vid denna tiden hade lokala forsamlingar flera aldstebroder, och en av dessa kallades for pastor, vilket pa grekiska ar "herde." En apostolisk forsamling kunde ha manga aldste-

broder, men endast en pastor.

BESKRIVNING AV EN ALDSTEBRODER - 1 Tim.3:1-7

BESKRIVNING AV EN DIAKON - 1 Tim.3:8-13

Idag har vi gladjen i var forsamling, Resurrection Life of Jesus Church, att avskilja en aldstebroder och tva diakoner.

Aldstebroder: Sotiris Christou

Diakoner: Thomas Burns och Raymond Knopp


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast