Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-828SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 4 -- Av John S. Torell

7 juli, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

        ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)

        KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

        ANDAR AV BITTERHET (Behandlat i del 3)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget 
Nar Jesus blev tillfragad vilken var den viktigaste lagen som Gud gett manniskorna, sa sade Jesus till den personen att vi maste alska Gud med allt vart hjarta .....och alska andra som vi alskar oss sjalva. Matt.22:35-40 Fursten av Sjalvhatande demoner forstor en manniska genom att lura henne till att fordoma, hata och fornedra sig sjalv.

For det forsta sa maste vi TRO pa vad Gud har sagt, nar han sade till oss att vi ar skapade i hans avbild - 1 Mos.1:26-27

Jesus hade aldrig dott for manniskorna, om icke manniskors sjalar hade haft ett varde for Gud! Matt.16:26

Innan en manniska ar fodd pa nytt (Joh.1:12-13) ar hon dod i sina synder (Ef.2:1-3),

men nar en sjal har blivit blivit forlost och den doda anden fodd pa nytt (Ef.2:4-10), sa har den nya kristne blivit ATERSTALLD till den harlighet, som manniskan hade innan Adam och Eva foll i synd. Att alska sig sjalv ar att alska Fader Gud som har skapat dig! Ps.139:1-18

Eftersom vi icke har skapat oss sjalva, sa kan vi icke vara stolta over hur fint vi ar gjorda, MEN VI SKALL VARA TACKSAMMA OCH STOLTA OVER DET STORA VERK SOM GUD HAR GJORT, NAR HAN SKAPADE OSS! Kol.1:9-29

Kottet (kroppen) blir icke forandrat nar man blir fralst. Satans syndfulla natur vill ha kvar sin boning i kroppen tills den dag vi dor. Men Gud har givit oss makt over kroppen, men om den kristne icke anvander denna kraft ifran Gud, sa kommer synd att binda honom.

Apostlen Paulus talar om detta i Rom.7:14-25

I Rom.12:1-2 ar vi tillsagda att taga kontroll over kroppen och i 1 Kor.15:39-58.

Vara yrkesskickligheter och talanger ar icke lokaliserade i den fysiska kroppen, de ar inprantade i vara sjalar, och sjalen ar en manniskas "eget jag." 2 Mos.31:1-11; 35:30-35

Alla vara skickligheter inom olika omraden som manniskor har ar en gava ifran Gud. Vissa manniskor har en gava inom musikens varld, andra har en gava till att kunna mala tavlor, andra har en gava av att kunna skriva, andra har gavor inom vetenskap, matematik, andra inom sprak, etc. Dessa gavor kallas for "talanger" i varlden, men i Biblen heter de gavor ifran Gud.

Nar en manniska ar begavad ifran Gud, sa flyter allt latt, men nar vi forsoker att lara oss nagot som vi icke ar begavade i, sa far vi arbeta hart men vi kommer aldrig att na en hog niva i ett omrade som vi icke ar begavade i. Detta galler ocksa for de andliga gavorna. 1 Kor.12:1-11

Se dig sjalv som en lyxbil med alla finnesser i, och som ar gjord med det allra finaste material och med hog kvalitet. Denna lyxbil kan erbjuda sina passagerare det allar finaste och basta att aka i, och ingenting ar sparat for att passageraren skall fa det basta och aka i full bekvamlighet. Men lyxbilen kan icke skryta med att den har gjort sig sjalv. Men den kan skryta med att den kan ge en passagerare det allra basta som finns att aka i, darfor att den blivit gjord sa. Saledes, en kristen kan skryta med att hon kan ge den allra basta service till andra, darfor att han ar gjord och far kraft ifran Gud genom den Helige Anden!

Det ar i var tjanst till andra genom Guds kraft, som vi skall vara tacksamma och stolta! Efes.2:8-10

En Sjalvhatande demon angriper alltid denna sanning och sager till manniskan att hon ar ingenting, en miss, ett kryp, vardelos, dum, enfaldig, ful, mager, fet, en forlorare, oren, ovardig, etc.

En sjalvhatande andemakt ar en furste, och den kommer att ha under sitt befal foljande onda andar: Tycka-synd-om -sig- sjalv, gora sig sjalv illa, forkasta sig sjalv, hata sig sjalv, jamfora sig med andra, sjalv stolthet och manga andra. Andra starka demoner ar Misslyckas, Osakerhet, Underlagsenhet, Sjavlplagning och manga andra.

Ett bra exempel pa en manniska som var plagad av en Sjalvhatande demon var Gideon. Gideon var radd, han sag sig sjalv som vardelos och istallet for att leva ett fullt liv, sa existerade han som en manniska, men det var allt. Domar.6:6-13

Gud sade till Gideon att ga i sin kraft - vers 14

Gideon svarade med att tala om hur fattig han var, det fanns inget hopp, och nar Gud fortsatte att sporra honom ville han har ett tecken ifran Gud. Versarna 15-24

Gideon var fortfarande radd och utforde sitt verk pa natten, darfor att han trodde icke att Gud kunde fullt skydda honom ifran det onda. Versarna 25-27

Nar Gideon en gang hade satt sin hand till verket, fanns det ingen atervando (28-33) och efter att ha provat Gud flera ganger, sa visste nu Gideon att Gud alskade honom och brydde sig om honom. Versarna 34-40

Nar vi laser kapitel 7 i Domarboken, sa ser vi att Gideon nu var en ny manniska.

STEG TILL FRIHET IFRAN SJALVHATETS DEMON

1. Bed Gud om forlatelse for att du icke har trott pa Guds Ord - Joh.3:16

2. Bekann ditt arv i Guds rike och kasta ut alla sjalvhatets andemakter och alla onda andar under deras herravalde. Rom.8:14-18

3. Borja med att alska dig sjalv! Rom.5:1-11

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast