Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ827-SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 3 
Av John S. Torell 

30 juni, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)

KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

Bitterhetens andemakt ar av graden "furste" i Satans rike. Precis som den Amerikanska krigsmakten har tusentals med kaptener, sa har Djavulen miljarder av demoner, som ar tranade i bitterhet. Hebr.12:14-17

Bitterhetens andemakt ar en stark furste, som kommer att binda en manniska med kjedjor som kommer att forlama en manniska, och forstora hennes andliga bedomning.   Apg.8:18-23

Nuvarande metoder till att fora krig bland nationerna idag gar ut pa att man anvander "elitforband" i uppningen av kriget, for att forsvaga fienden och uppna upp honom for nederlag. Elitforbanden i Satans arme bestar av foljande enheter: Forlojliga en person, Bitter klagan, Retning och Hana, gacka, lura. Dessa demoner angriper i regel en person in sin barndom, och bygger sedan baser in manniskans kropp, for att sedan anvanda dessa baser till att angripa personen sjalv och andra runt honom. Kol.3:16-21

Nar Bitterhetens andemakt har lyckats etlabera ett fotfaste (rot), sa kommer han att inbjuda sju onda andar, varre an han sjalv. Jesus varnade oss att detta kan handa och hander - Lukas 11:24-26

Dessa ar de sju andemakterna, som regeras av fursten Bitterhet. En lagre i grad andemakt kommer att skydda en demon som ar horgre i grad.

1. Att icke kunna forlata. Bitterhetens andemakt kommer att anvanda demoner av oforlatelse till att "skriva ned en minneslista av fel" som andra manniskor gjort. Dessa demoner kommer standigt och jamt att paminna oss av bitterhet i andra manniskor emot oss, och paminna, ga igenom igen och igen och plaga oss med minnen av gammalt groll.  Ps. 103.

De paminner oss vad andra har gjort till oss, och vad vi har gjort till dem.

2. Nar fursten Bitterhet har lyckats att forankra oforlatelsens andemakter, sa kommer han att fora in mera onda och starka demoner. Den nasta gruppen av demoner som kommer in heter Fortrytelse. Denna grupp av demoner kommer att skapa onda kanslor emot en manniska eller manniskor. Dessa demoner paminner oss standigt och jamt av det som ligger bakom oss, och haller och forstorar negativa tankar, som kokar och jaser inom oss.

3. Nu kommer en annan grupp av demoner som heter Vedergallning, hamd. Den demon infesterade personen borjar nu att tanka pa att hamnas, att skada den manniskan man hyser agg till. Makar hamnas pa varandra, och man sager att den som blir skadad har fortjanat att bliva skadad. Hamdens andemakter ar mycket farligare an oforlatelsens och fortrytelsens andemakter. Detta ar en nedbrytning av en manniskas moraliska sjalsliv och en infestering av onda andar.

4. Nar hamdens andemakter har blivit djupt forankrade, sa kommer fursten Bitterhet att sanda in en ny grupp av annu starkare demoner, Ilska och Vrede. Dessa demoner kommer nu oppet att visa manniskorna runt omkring, att det icke kommer att bli nagon forlatelse, och att bitterhet och fortrytelse kommer att vara kvar sa lange manniskan ar i livet. Ilska och vredens andemakter kommer nu att ge de onda andarna en rost som kan horas av andra manniskor. Man kan se dem i en manniskas ogon, nar demoner borjar att visa sig.  Rom. 6:14-16

5. Nu kommer nasta grupp av demoner, Hatets andemakter. Dessa demoner kommer att uttala en manniskas kanslor emot den manniska som gjort dig illa, och de kommer att saga att den manniska som skadat mig har icke ratt att leva pa jorden nar jag ar har. Dessa demoner kommer att tala genom personen och saga "Jag kommer att gora vad som behovs for att hamnas."

6. Den sjatte graden av bitterhet ar Vald. Vald ar vrede och hat i aktion. Demonerna kommer nu att uttrycka sig genom harda ord, samt fysiskt och sexuellt vald. Detta ar den sista gruppen som bitterhetens andemakt slapper los, innan han kan forgora personen med ett sista angrepp.

7. Morddemoner. Mord borjar i hjartat, och det forsta steget till mord ar att morda en manniska med ord. 
1 Joh.3:15

Mordande hatfyllda ord, ar drivna av Bitterhetens furste som kommer att doda manniskans eget andliga liv. Joh.4:23-24  Bade dem som angriper och den som blir angripen kommer att bliva skadade. DEN PERSON SOM SKRIKER UT SITT HAT, KOMMER ATT FORDARVA SITT EGET MORALISKA LIV OCH DEN SOM BLIR ANGRIPEN KOMMER ATT SJUNKA IHOP I FRUKTAN OCH RESULTATET AR ANDLIG DOD I BADA TVA!

Detta ar vad som hande till Kain. 1 Mos.4:1-14

HUR MAN KASTAR UT DESSA ONDA ANDAR

1. Bekann din synd i detta omrade. 1 Joh.1:6-10
Inraknat i detta ar att du bekanner din synd i att du har forlojligat manniskor, klagat over dem, samt retat och hanat dem.

2. Bed Gud att han ger dig kraft till att forlata, glomma och slappa loss de manniskor som du kanner har gjort dig illa.

3. Borja med att bedja att Gud skall fylla dig med sin karlek for de manniskor som har gjort dig illa, och bed for deras fralsning och lakning. Matt. 5:38-48

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast