Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-826SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET 
Del 2 

Av John S. Torell 

23 juni, 2002

Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1)

KRITISKA ANDAR
Dessa are starka onda andar, som kan liknas till "smygande krigare," de forsoker att komma fram till malet utan att bliva upptackta, och nar de har gjort sitt forstorande verk, sa forsoker de att lamna sa fort de kan. Dessa demoner kamoflera sig sjalva som rattfardiga andar av rattvisa, och de hanfor sitt verk till foljande Bibel versar : Frukt-inspektorer - Matt.7:16-20; moralisk kyrko polis - 1 Kor.5:1-13

Jesus visste att kritiska andar skulle angripa forsamlingen, och han undervisade om detta i Matt.7:1-5.

Apostlen Petrus tog pa sig sjalv att tillrattavisa Jesus, Guds Son, men han blev satt pa plats av Jesus sjalv - Matt.17:20-23

Av nagon anledning, sa kommer manga manniskor som har blivit frisatta ifran alkohol, nikotin och andra droger, vara mycket intoleranta emot andra manniskor. De kraver absolut perfektionism av andra, och om de icke finner detta, sa angriper de den manniskan och uttalar harda anklagelser.

                Detta ar helt emot Guds ord - Jakob 1:19-20

Familjemedlemmar ar for det mesta skoningslosa emot varandra. Vi maste lara oss att forsta att det finns vissa sanningar, som till exempel de Tio Budorden (2 Mos.20:1-17), som icke kan andras pa eller bli kompromissade, men sedan finns det andra saker dar Gud har gett oss ett val, dar Gud tillater en kristen att valja. Rom.14:1-23

Fariseerna hade icke nagra tankar till att bedja om forlatelse ifran sina synder. For att kunna fosvara sina positioner, sa kritiserade man Jesus valdsamt. Jesus sag ratt igenom dem och tilltalade dem strangt i Matt.23:1-33

Kristna maste ocksa komma till en forstaelse, att en nyfodd kristen eller en person som just har blivit befriad ifran onda andar, maste tagas om hand och bliva undervisad. En sadan person som har just blivit befriad ar icke fardig "att ratta till alla andra" i forsamlingen.

De maste forsta, att precis som en manniska som har blivit opererad for cancer av en doktor, ar icke fardig till att efter nagra dagar tala om for doktorn hur han skall operera.  Ef.4:11-18

VANLIGA FALLGROPPAR FOR EN KRISTEN ANGRIPEN AV KRITISKA ANDAR

1. En manniska som har blivit frisatt ifran vilket som helst vanebruk har i regel gjort at alla sina pengar och energi pa drogen. Darfor har de i regel litet matriella egendomar, de kor gamla begagnade bilar och i de flesta fall ar de arbetslosa. Nar de borjar lara kanna manniskor i forsamlingen, sa ar det vanligt att en andemakt av avundsjuka och avund slar dem, och de uvecklar en ovilja over att andra manniskor har fina hus, bra bilar, trevliga jobb mm. Kritiska andemakter tager fatt i dem, och plotsligt borjar de angripa andra forsamlings  medlemmar och anklagar dem for att vara varldsliga och giriga. Vad de icke har forstatt ar att andra forsamlingsmedlemmar under manga ar har vandrat med Jesus och anvant sina pengar pa ett vist satt, och icke slosat bort dem. Om den befriade personen har talamod och ger sig sjalv tid, sa kommer Gud i sin tid att valsigna dem ocksa.  Gal.6:6-9

2. Man och kvinnor som har kommit ut ifran "svara aktenskap," eller fortfarande ar kvar i sadana, har en tendens att utveckla avundsjuka och avundas andra par som har solida och goda aktenskap. Igen sa kommer en kritisk ande in och man borjar att kritisera. Man sager ofta nagot liknande: "Det ar latt for dig att tjana Gud och leva ett gott liv." Detta foljs av en hel massa klagomal hur daligt man har det, darfor att man icke har en god make/maka.

3. En manniska som kampar med syndfulla laster, ar skoningslos emot andra.

4. En fore detta knarkare eller alkoholist gar ofta overbord nar det galler halsokost och vatten. Han visar ingen tolerans inom detta omrade. Han har slutat att tanka, att han rokade och drack i 30 ar, och nu, darfor att han har slutat, sa maste alla andra sluta och andra sig med en gang, och om de icke gor detta, sa blir de angripna med mycket kritik.

De kommer icke ihag Guds karlek och talamod med dem, medan de kampade med sitt missbruk. Las vad Jesus sade: Joh.17:5-22

5. De flesta spadbarnskristna ar hyperkritiska och drivs till att vara perfekta i allt. De har flyttat sig ifran en extrem till en annan. Detta skapar "harda helvetesstrider" mellan makar. I de flesta fall ar orsaken till grollet bagateller, som man borde skratta at, men istallet sa skapar det kaos i familjerna.


Gud ser till hjartat. Detta betyder icke att vi kan forkasta Guds lagar. Rom.3:23-31

Men om vi koncenterar oss pa fysiska garningar och missar andliga sanningar, sa blir man en modern farisee. Matt.15:1-20

Lat oss komma ihag  Jakob 3:8-18

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast