Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages   Index

RLJ-824SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL ATTA

9 Juni, 2002
Det ar Kristus i oss som ger oss kraft att kunna sta emot varlden, som ger os tro, gladje och kraft! Koloss.1:26-27

SAMMANFATTNING

1. Fruktan, radsla ar det motsatta till tro. Radsla ar tro pa Djavulen! Antingen tror vi pa att Gud kan befria oss, underhalla oss och laka oss, eller sa har vi tro pa alla elandigheter som Djavulen ger ut. Matt.6:24-34; Joh.10:7-11

2.Tron ar som en stor vagskrapa. Den kan flytta berg. Men Gud vill icke att vi skall kora over hela varlden, han vill endast att vi skall verka dar han sander oss. Joh.14:10-15

3. Det kommer att finnas vissa tillfallen nar Gud icke vill verka i en manniskas liv, forran den manniskan befinner sig i Guds vilja. 1 Kron.21:1-30

4. Nycklen till harmoni ar att vara i Guds vilja! Lat Gud forma dig som han har bestamt att du skall bli och arbeta pa de projekt som han har gett till dig. Forsok icke att bli nagon som Gud icke har kallat dig till att bli. Nyckel ord:

        LITA PA GUD! LYD GUD! ALSKA GUD MED ALLT DITT HJARTA!   Rom.8:26-31; Matt.22:35-40; Joh.14:15

5. Gud kommer att valsigna, skaffa fram folk och finansiera varje kristen verksamhet som han har tagit fram, enligt hans vilja. Apg.1:4-8; 13:1-12

Att vara i ratt tid ar en annan mycket viktig faktor i vara liv. Gud har sitt eget tids-schema och detta ar icke alltid det samma som manniskans. Jesaja 55:8-11

Vi maste lara oss att ga med Gud - 2 Mos.14:8-31

6. Nar en kristen lever i synd, sa flyttar Jesus ut och resultatet ar svaghet, sjukdomar, morker, forvirring, tvivel och otro. 5 Mos.28:14-15

7. Nycklen ar Kristus i oss! Hebr.8:7-13 Det ar detta Paulus talar om, nar han sager att vi skall arbeta ut var fralsning - Filip.2:5-16

Nar vi gor detta, sa blir det Hans tro, Hans rattfardighet, Hans helighet, Hans styrka! For att kunna komma till denna position i Kristus, sa masta manniskan fullstandigt kapitulera sitt liv dagligen. Det finns inga "halvtids brudar" i Guds rike! Joh.15:14-17

8. Manniskans vilja maste standigt och jamt laggas under Herren. Lukas 9:23-26

       Sjalv maste do! 1 Kor.2:1-5

DEN NAKNA SANNINGEN AR DENNA: KOTTET KAN ALDRIG BLIVA FORBATTRAT, DET MASTE DO OCH TAGAS BORT! Rom.12:1-2

 

            Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                 Slut pa denna serie                           


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast