Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-823SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL SJU

2 Juni, 2002

Det ar Kristus i oss, som ger oss styrka till att kunna sta emot varlden, som ger oss tro, gladje och kraft! Kol.1:26-27

GUDS KRAFT - DEN GUDOMLIGA KRAFTENS FLODE
Som vi har lart oss forrut - GUD AR SKAPAREN, KALLAN TILL ALL KRAFT, VILKET AR ENERGI SOM HAN FORTLOPANDE SLAPPER LOSS, VILKET HALLER IHOP HELA SKAPELSEN !
Hebr.1:1-3

Men det ar viktigt att vi forstar att den energi som Gud genom Jesus slapper loss i sin skapelse, icke ar hans egen gudomliga varelse, men ett skapat amne, vilket han har skapat ifran ingenting - Hebr.11:1-3

Gud, Jesus och Den Helige Anden har alltid existerat, de har ingen begynnelse och inget slut, men den skapelse som vi nu lever i har en begynnelse - ! Mos.1:1 och ett slut. 2 Petr.3:7-13; Upp.21:1-2

Helvetet kommer att slangas i den Brinnande Sjon, som kommer att bli sin egen varld, som sedan skall existera for alltid, men i ett slutet system, parkerat nagonstans av Gud. Upp.20:10-15

Satan har fran sitt fall i synd forsokt att reducera GUDS MAJESTAT OCH DEN MYCKET UNIKA STATUS AV ATT VARA EVIG, for att kunna upphoja sig sjalv. 1Mos.3:1-5

Sa lange som Lucifer var tillfredstalld, lydig och tog emot Guds energy, sa var han vacker, kraftfull, god och tacksam. Men i det ogonblick han forkastade Gud, sa blev han ond, ful, forfarlig och en lognare. Han hade icke forstatt att en skapad varelse kan icke existera utan att vara knuten till sin kalla (vilket ar Gud) och forbliva god. Jes.14:12-20:             Hesekel 28:11-19

Som kristna, ar vi grenar som ar sammanvaxta med stammen, vilket ar Jesus Kristus. Sa lange som vi forbliver i honom och tager emot den gudomliga strommen ifran Jesus in i vara liv, som kommer vi att att bara Andens frukt. Detta ar vad Jesus larde - Joh.15:1-14

             Andens Frukt - Gal.5:22-25

Nar en kristen borjar att leva i synd, sa tager han sig bort ifran stammen, precis som Lucifer gjorde, och det kommer icke att taga lang tid innan han blir ful, smutsig, otrevlig och elak.

            Kottets Frukt - Gal.5:15-21

Som kristna ar vi fralsta av NAD, men NAD ger oss icke tillstand till att leva ett slarvigt liv i synd. Guds Ord ar fullt av varningar, som vi behover taga vara pa!  1Cor. 10;5-14: 2 Tim. 3:1-9

For att kunna erhalla allt som Gud har for oss, maste vi skydda vart forhallande med stammen, Jesus Kristus och se till att vi icke sagar av oss sjalva! Hebr.3:7-19

Nar en kristen syndar, sa visar han sin otro- genom att saga detta, JAG TROR ICKE ATT GUD AR EN HELIG GUD OCH ATT VI SKALL AKTA PA HANS ORD, SA JAG KOMMER ATT LEVA MITT EGET LIV SOM JAG VILL! Jesaja 55:6-11

        Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast