Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-822SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP 
DEL SEX

 26 MAJ, 2002
Det ar Kristus i oss som ger oss kraft att kunna sta emot varlden, som ger os tro, gladje och kraft! Koloss.1:26-27

Emellertid, detta tager icke bort en manniskas ansvarighet, vilket ar ATT FATTA RATTA BESLUT! Beslut maste fattas standigt och jamt, varje sekund av en manniskas liv. Varje beslut masta fattas av personen sjalv, den Helige Anden kommer att leda oss, men Han kommer icke att gora ett beslut of oss! Matt.12:36-37; Gal.6:3-9

VEM AR ANSVARIG FOR VAD?
Det var Gud sjalv som fattade beslutet till att skapa den varld som vi nu lever i och att skapa manniskan. 
1 Mos.1:1; 26-27

Adam och Eva var skapade utan synd och med perfekta kroppar. Det var icke de som startade synden , men de blev erbjudna ett val av Djavulen! Vi kan se hur Gud delade upp skulden  -- 

        1) Ormen blev forbannad darfor att han hade lanat ut sin kropp till Djavulen. 

        2) Djavulen fick bara skulden for att han lurade Adam och Eva till att synda.

        3) Adam och Eva blev forbannade, darfor att de fattade ett fel beslut. 1Mos.3:9-19

Manniskan kunde icke sjalv taga steget till en forsoning mellan dem sjalva och Gud. I mer an tusentals ar har manniskorna forsokt, och resultatet ar alla varldens religioner. Endast Gud sjalv kunde fatta detta beslut, och endast Gud sjalv kunde betala priset for synden! Joh.1:1-14; 3:12-21; 2 Cor.5:16-21; Hebr.9:1-28

Manniskan i sig sjalv kan icke soka Gud, det ar emot hennes syndfulla natur att soka efter Gud. Rom.3:1-20

Om Gud icke drager en manniska till sig, kan hon icke bli fralst! Joh.6:44; 65

Salunda ar hela fralsningsprocessen Guds verk, Gud tog forsta steget, Gud betalade for det, Gud erbjuder det som en fri gava till manniskan! Men nar denna fria gava av fralsning ar erbjuden till an manniska, SA MASTE DENNA MANNISKA FATTA ETT BESLUT, ATT TAGA EMOT DET ELLER FORKASTA DET! Apg.2:36-41; 3:12-19

Forsok nu att forsta foljande: Att bliva erbjuden FRALSNING ar det storsta previlegum som kan handa till en manniska! De flesta manniskor som har levt pa jorden, de som lever nu och de som kommer att leva i framtiden fick aldrig lara kanna eller hora talas om Jesus! Detta ar mycket svart for en manniska att forsta, det gar emot allt som vi vet i kottet och har lart oss pa denna jorden. Apostlen Paulus summerar upp det i Rom.9:1-33

Nar Gud har uppenbarat sig sjalv och manniskor i uppror och otro forkastar detta, sa kommer Gud att straffa dem med att han tager bort allt deras forstand till att forsta sanningen! Gud visade detta till Jesaja cirka 700 ar fore Kristus. Jes.6:8-13 Jesus upprepade detta! Matt.13:10-17

Apostlen Paulus forklarar tydligt och klart, att nar manniskor forkastar Guds sanning, sa ar domen otro och att man tror pa logner. 2 Tess.2:7-12

Manniskans ansvarighet ar ATT FATTA RIKTIGA BESLUT OCH FOLJA GUD, ICKE DJAVULEN! Hebr.3:1-19

Som en panyttfodd kristen, ar du TACKSAM? Prisar du Gud? Alskar du verkligen Gud genom att lyda Jesus? Ropar du ut i bon for dem som ar forlorade i sina synder? Lukas 10:1-2

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast