Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-821SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL FEM

19 MAJ, 2002
Det ar Kristus i oss som ger oss kraft att kunna sta emot varlden, som ger os tro, gladje och kraft!   Koloss.1:26-27

Emellertid, detta tager icke bort en manniskas ansvarighet, vilket ar ATT FATTA RATTA BESLUT! Beslut maste fattas standigt och jamt, varje sekund av en manniskas liv. Varje beslut masta fattas av personen sjalv, den Helige Anden kommer att leda oss, men Han kommer icke att gora ett beslut of oss!  Matt.12:36-37; Gal.6:3-9

Om vi fattar ett fel beslut, sa finns det plats for att bedja om forlatelse!  1 Joh.1:4-10

Som jag sagt tidigare, FORLATELSE AR ICKE NAGOT MAN KAN VALJA, DET AR NAGOT SOM GUD KRAVER! Matt.6:9-15

Karlek och vanlighet ar andlig mat for vara sjalar och andar -  Matt.5:1-12

For att vi skall kunna taga tillvara pa detta underbara liv att vi sitter i en himmelsk plats, sa maste vi bedja Gud om visdom att kunna forsta detta -  Jakob 1:5-8

Tro ar som elektricitet. Det kan icke sparas eller forvaras, antingen anvander man det eller sa forlorar man det. Vi maste hela tiden halla kontakten med KALLAN! Denna kalla ar Jesus Kristus!  Joh.15:1-14; Hebr.1:1-3

Gud ar var kalla och den som ger oss allt. Men han haller oss ansvarig for hur vi anvander vad han ger oss!  Lukas 19:11-27; 1 Kor.3:1-23

Gud forvantar sig att vi skall vara tacksamma for vad han har givit oss, och icke titta pa vad han har gjort eller givit till andra och sedan bli avundsjuka!  Matt.20:1-16

        Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast