Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

 

RLJ-820SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL FYRA

12 MAJ, 2002
Det ar Kristus i oss som ger oss kraft att kunna sta emot varlden, som ger os tro, gladje och kraft! Koloss.1:26-27

Emellertid, detta tager icke bort en manniskas ansvarighet, vilket ar ATT FATTA RATTA BESLUT! Beslut maste fattas standigt och jamt, varje sekund av en manniskas liv. Varje beslut masta fattas av personen sjalv, den Helige Anden kommer att leda oss, men Han kommer icke att gora ett beslut of oss!

1. Lat oss sluta med att skylla pa Gud for vara frestelser, och istallet erkanna att dessa frestelser kommer ifran vara syndfulla onskningar, och blir forstarkta av onda andar.  Jakob 1:13-16

Med varje frestelse kommer Gud att oppna en vag till att fly - 1 Kor.10:13

2. Det ar skillnad mellan provningar och frestelser, och detta framkommer i foljande versar:

    PROVNINGAR Jakob 1:1-4; 12. Detta ar en tid att FROJDAS! 1 Petr.2:11-23

    De flesta vet inget annat an att bittert klaga over sina omstandigheter.

   NAR VI FROJDAS I VARA PROVNINGAR SA PRISAR VI GUD!

    NAR VI KLAGAR OVER VARA PROVNINGAR SA PRISAR VI SATAN!

    Pris och tillbedjan ar nagot som varje kristen masta lara sig! Filipp.4:4-13

    Pris och tillbedjan till Gud kommer fran ett beslut som har blivit gjort i en manniskas sinne! Under en tid av fruktansvard vark sa fattade Job ett ratt beslut!  Job 2:7-10

3. Vi skall icke fela! Jakob 1:16; Ett beslut maste goras om man skall folja sanningens Ande eller villfarelsens ande.
   1 Joh.4:1-6

4. Allt som ar gott kommer ifran Gud, Jakob 1:16-18; allt som ar ont kommer ifran Satan. Jakob 3:13-16

5. Du kan icke bara vara en lyssnare, du maste fatta ett beslut att bliva ett ordets gorare Jakob 1:19-27

                 Detta kan summeras i foljande ord: ALSKA VARANDRA! 1 Joh.4:7-16

                Perfekt karlek driver ut all fruktan! 1 Joh.4:17-21

                Guds karlek ar REN! Jakob 3:17-18

Den stora fragan ar denna? Skall du bliva en ordets gorare eller endast en lyssnare???  Matt.13:13-23

          Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast