Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-819SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL TRE

5 MAJ, 2002
Genom Jesus Kristus sitter vi i sjalva TRONRUMMET hos Gud!   Efes.2:1-10

Nyckelord: Gjort oss levande, Satt oss i den Himmelska Varlden, Oversvinnliga rikedom.

Djavulen och hans fallna anglar forsoker standigt och jamt till att driva oss bort ifran var plats i himlen, genom att fa oss irriterade och sedan leda oss till att synda. Synden har en gang for alla blivit borttagen - Koloss.2:13-15, men Djavulen forsoker standigt och jamt till att fa oss att smeta ned oss sjalva med ny synd! 1 Pwetr.5:6-8

Vi maste lara oss att sta emot dessa attacker! Versarna 9-11

Har ar de mest vanliga tricken som Djavulen anvander:

1. SORG! Nagon som du alskar sager nagot som gor dig illa, eller nagon som du alskar kan icke uppfylla alla forvantningar som du har och detta kastar dig in i en DEPRESSION och i sorg och forkastelse ger du upp din himelska plats! 1 Samuel 21:10-15; 22:1-2

2. FORFORELSE! Varje man, kvinna, pojke och flicka ar en svaghet. Djavulen kanner till dessa mycket val, och han skickar Jesabel demoner, till att forfora och leda manniskan till att synda. 2 Samuel 11:1-4

3. VARK! ENSAMHET driver en manniska att soka efter svar genom sexuella umgangen, BRUTNA FORHALLANDEN, driver en manniska att soka hjalp genom olika droger; FORKASTELSE (avvisning) skapar VREDE (ISLKA) i en manniska.  Jakob 1:13-20

SJALVISKHET - manniskorna ar infesterade av denna sjukdom, som ocksa ar kand som "JAG SJUKAN." Jesaja 14:1-13

Varje kristen maste gora dagliga beslut att vandra i ljuset eller icke!  1 Joh.1:4-10

Varje kristen maste erkanna sin "andliga konkurs" och fullstandigt underkasta sig Kristus utan reservationer - Hebr.12:1-2

Detta skall foljas upp med att presentera din kropp som ett LEVANDE OFFER!  Rom.12:1

Sedan FORNYAR VI VART SINNE - Vers 2

Nar vi en gang har tagit tillbaka var plats i den himmelska varlden, sa kommer GUDS TRO ATT BORJA STOMMA IGENOM OSS. Vi kan "godsla" GUDS TRO till att vaxa och vaxa genom FORLATELSE! Markus 11:22-26

Salunda kan vi summera en manniskas ansvarighet till ett enda ord - LYDNAD! Allt Gud begar av den kristne ar att vara lydig. Gud kommer att sta for all kraft och auktoritet utan nagra begransningar. 5 Mos.28:1-15

Och detta kommer med en garranti - Jesaja 55:1-13

        Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail: 
dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast