Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-817SW

KRISTUS I EDER - VART HARLIGHETSHOPP
DEL ETT

Av John S. Torell

21 April, 2002
Fa manniskor har frid i sina liv. Aven en del av de mest erfarna kristna plagas av stress, angest, tvivel och otro. Detta ar helt emot vad Jesus sade, nar han talade om for sina larljungar att han skulle giva dem FRID, ICKE SOM VARLDEN GER! Joh.14:25-27

Jesus sade ocksa till sina larljungar att han skulle giva dem VILA! Det ar icke manga kristna som vilar i hans VILA! Matt.11:25-30

Om vi ser till oss sjalva och pa varandra, sa ser vi icke mycket frid och vila i vara liv. VARFOR? Darfor att de flesta har missat budskapet ifran Gud. Hans budskap ar KRISTUS I EDER, VART HARLIGHETSHOPP! Kol.1:25-29

Istallet har vi kommit till den slutsatsen, att vi kan forbattra oss sjalva och genom viljekraft och disciplin bliva battre manniskor pa denna jorden och pa sa satt kunna utfora Guds verk pa jorden. Sanningen ar den att var personliga rattfardighet ar som smutsiga trasor - Jesaja 64:6; det finns inget gott i manniskans kott - Rom.3:10-20; och vi har icke nagon kapacitet, styrka eller visdom att kunna gora Guds verk. Aven nar vi har blivit fralsta och fyllda med den Helige Anden, om vi forsoker att utfora Guds verk i var egen kraft, sa kommer vi att bliva trotta, utslitna, besvikna, modfallda, forargade, etc. Lat oss nu istallet vandra in i LOFTETS LAND, dar vi finner vila,gladje, tro och vila!

ATT SITTA UNDER DEN HOGSTES BESKARM
Guds ord talar om for oss, att den som sitter under den Hogstes beskarm skall  vila under den Allsmaktiges skugga. Psalm 91:1-16

Hur kan en manniska komma till denna position? Genom Jesus Kristus! Lat oss sakta lasa vers for vers i foljande citat ifran Biblen:  Joh.1:1-14

Den nya fodelsen (att bliva fodd pa nytt) ar en overnaturligt handelse, vilket ger manniskan en evig komponent, for att kompletera sjalen. Detta ar var ande, vilken ar fodd av Gud. Joh.3:1-8

Men Gud har icke skapat den "PANYTTFODDA MANNISKAN" till att verka oberoende ifran Jesus Kristus. Istallet har Jesus mycket klart sagt ifran att utan honom kan vi icke gora nagot! Joh.15:1-6

Jesus ar brudgummen, varje kristen manniska ar del av "Kristi Brud!" Upp.19:5-9

Nar en man och kvinna beslutar sig for att gifta sig, sa planerar de att tillbringa resten av sina liv tillsammans, icke att leva skilda ifran varandra. Mannen ar familjens huvud, och ger styrka och stod till sin hustru och sina barn. Hustrun ger karlek, hon under-ordnar sig maken. Jesus ar forsamlingens huvud - Efes.1:1-23

Fralsning ar ett evigt forhallande med Gud, som borjar i det ogonblick en manniska blir fralst genom Jesus Kristus. Joh.3:16

Fader Gud, och Guds Son tager sin boning i varje fralst manniska!  Joh.14:21-26

Den nya fodelsen (fralsningen) ar en gava ifran Gud, och kan icke kopas av en manniska genom goda garningar, den ar till fullo betald av Jesus pa korset! Efes.2:8-10

GUD GER ICKE DEN FRALSTA MANNISKAN FORMAGAN ATT KUNNA VERKA I TRO, GLADJE, HOPP OCH KARLEK FORUTAN GUD! ISTALLET SA SANDER GUD IN I MANNISKAN KRISTUS GENOM DEN HELIGE ANDEN OCH DET AR ANDENS FRUKT SOM KOMMER ATT UTTRYCKAS GENOM ANDENS FRUKT! Gal.5:22-26

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast