Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-815SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 19

Av John S. Torell

7 april, 2002

KAPITEL TRETTON:

Vers 10: Detta ar en varning att oavsett om detta ar under Antikristus tid, sa kommer Guds lagar forfarande att galla och det kommer dom ifran Gud. Jamfor detta med 1 Mos.9:6; Jesaja 33:1; Jeremia 15:2 och Matt.26:52. Genom att veta att Gud ar fortfarande i kontroll, bor detta ge mod och stod till den kristne. Lukas 21:19; Upp.14:12.

Vers 11: Detta ar den falske profeten, som kommer att vara den mest bedragande religiosa talare pa denna jorden, med makt att lura folk till maximum. Han kommer att se ut som ett lamm, men han kommer att tala som Djavulen, smickrande, kallt och dodligt.

Vers 12: Denne religose ledare kommer att uppvisa en fruktansvard stor overnaturlig kraft, och kommer att leda manniskorna till att tillbedja vilddjuret/manniskan.

Vers 13: Han kommer att gora mera under an vad du kan se idag pa Amerikansk religios TV, denna man kommer att vara allvarlig och nedkalla eld ifran luften. Jamfor detta med Matt.24:24, 2 Tess.2:1-12' Upp.16:14. Se upp med falska profeter - 5 Mos.13:1-5.

Vers 14: Bedrageriet kommer att bliva sa starkt, darfor att det kommer att vara sa nara till vad man har sett Gud gora tidigare. Manga enfaldiga kristna kommer att sugas in i detta. Jamfor detta med.  1 Tim.4:1-5; 2 Petr.2:1-3.

Vers 15: Det ar mojligt att denna avbild kommer att besta av tva olika saker. Forst sa kommer man att visa vilddjuret/manniskan pa global varlds TV, pa stora skarmar i kyrkor och sportpalats, men ocksa statyer som kommer att kunna tala och rora sig. Sadana statyer existerar idag pa olika museum.  Tillbedjan kommer att vara obligatorisk och den som vagrar kommer att straffas med doden. Jamfor detta med Daniel 3:1-30.

Versarna 16-17: Alla penningtransaktioner kommer att vara under fullstandig kontroll, genom ett identifikationssystem som ingen kan forfalska. Men mark att detta system kommer att vara frivilligt, Djavulen kommer icke att tvinga nagon till att taga hans marke. Antingen tager du market eller sa kommer du icke att kunna fungera i Satans rike. Har kommer det icke att finnas nagon kompromiss!

Gud ar mycket strang i sina beskrivningar om vilddjurets marke. Om du tager det kommer du att rostas for evigt! Det kommer icke att finnas nagon barmhartighet, ingen forlatelse, ingen andra chans! Tag market och du har forlorat din plats in himlen for alltid! Upp.14:9-13.

Vers 18: Har ar system identifierat. 666 ar det numeriska vardet for kung Solomon. Det var han som utvecklade Kabalan, vilket idag kontrollerar judendomen och den nuvarande Varldsregeringen. Jamfor detta med 1Konung.10:14-20 och titta sedan pa teckningen som du finner.

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast