Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-814SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 18
Av John S. Torell

31 mars, 2002

KAPITEL TRETTON:

Vers 1: Vilddjuret ar en varelse, som kommer att se ut som en man, men han kommer att stiga upp ur havet. Lat oss nu forsoka att finna ut sa mycket som mojligt om denne kommande varldsdiktator.

Detta ar vad Gud sade till Daniel: Daniel 11:36-39; Han kommer att vara av judisk bord, men kommer att vagra att tillbedja Abrahams, Isaks och Jakobs Gud; han kommer icke att ha nagon lust till kvinnor, vilket indikerar till oss att han ar en homosexuell bog, och han kommer att upphava sig sjalv som en gud.

Jesus sade till oss att sasom det var pa Noas tid, sa skall det bli i sluttiden - Matt.24:37-38.  Mest troligt ar att detta vilddjur/manniska kommer att vara en avkomma av en fallen angel och en kvinna, precis som det var i Noas dagar. 1 Mos.6:1-5

Apostlen Paulus ger oss mer information i 2 Tess.2:1-11. Detta vilddjur/manniska kommer att satta sig ned i ett judiskt tempel i Jerusalem och utropa sig sjalv till gud. Han ar ocksa kallad "Lagloshetens manniska och fordarvets man.

De sju huvuden och de tio hornen are forklarade i Upp.17:7-14. Det ar viktigt att forsta att i Upp.17:9, referas det till "kvinnan", som ar den Stora Horan, varldskyrkan, som kommer att ha sitt hogkvater i Rom.

Vers 2: Detta ar en beskrivning av vilddjuret/manniskan, som ocksa ar kand som Antikristus. En panter ar snabb, fotterna av en bjorn ar kraftiga med klor och sonderkrossande kraft, ett lejons gap ar starkt tillrackligt att krossa ben. Denna monster vilddjurs/manniska kommer att ha fruktansvarda krafter, och han kommer att vara snabb med att anvanda dem. Det ar Djavulen sjalv som kommer att ge honom sin makt och kraft och att satta upp sitt rike. Det kommer att vara ett overnaturligt skeende, vilket man icke kan sta emot i kottet (fysiska vapen).

Vers 3: Pa nagot satt kommer detta vilddjur/manniska att bliva dodad, och sedan kommer han att bliva uppvackt ifran doden och bli levande igen. Detta kommer att bli Satans forsok till en falsk forsoning, foljd av en uppstandelse.

Vers 4: Vid denna tidpunkten pa jorden kommer djavulsdyrkan att vara den officiella varldsreligionen, men Djavulen kommer icke att vara kant av nagot annat namn an Lucifer (den skinande). Vilddjurs-manniskan kommer att ses som en jordisk avbild av guden Lucifer. Folk kommer att frukta denne.

Vers 5: Hur lange detta antikristiska system skall existera ar icke latt att forsta. Nazisttyskland borjade med Hitler och slutade efter 12 ar, nar Hitler dog. Sovietunionen varade fran 1917 till 1991, 74 ar. Foljande diktatorer styrde Sovietunionen, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov och Gorbachev.

I Upp.17:12 laser vi att tio kungar skall regera tillsammans med vilddjuret/manniskan for en timme, och om vi anvander 2 Petr.3:8 som ett matt, sa betyder detta 41.67 jordear. Om vi nu tittar igen pa vers fem, sa laser vi tiden 42 manader, 3,5 ar. Vad jag forstar av detta, sa kommer vilddjuret efter sin uppstandelse att far regera ytterligare 3,5 ar och sedan blir det ett slut for honom och hans rike.  Jamfor detta med Daniel 7:19-25.

Vers 6: Detta ar en beskriving av vilddjuret/manniskan efter hans uppstandelse. Han kommer att med sin munn forbanna Gud, Guds namn som ar Jesus - Joh.14:6-11, Kristi forsamling - 1 Petr.2:1-10 och alla de som bor i himlen.

Versarna 7-8: Vid denna tidpunkt kommer Gud att tillata Satan att fa makt over de kristna och overkomma dem fysiskt. Endast sanna fralsta manniskor kommer att kunna sta emot detta fruktansvarda fysiska och andliga tryck. Gud sager nu att de som avrattas for sin tro av valsignade. Upp.14:12-13

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast