Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-813SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 17
Av John S. Torell

 24 mars 2002

KAPITEL ELVA:
Vers 14: Dessa hemska ve finner vi i Upp.8:13. Det forsta slutade i Upp.9:2, i denna versen laser vi att det andra ar nu slut, och det tredje skall komma snart.

Versarna 15-19: Den sjunde anglen skall nu stota i sin trumpet, och nu blir det utropat i himlen att Jesus Kristus har tagit kontroll over alla nationer pa jorden. Detta foljs av en stor lovprisning av de 24 aldste som sitter i sjalva tronrummet.

KAPITEL TOLV
Detta kapitel sitter inskjutet i texten och behandlar profetiska och historiska handelser, som har agt rum eller skall ske i framtiden. Vi maste darfor separera dem och studera dem enskilt, om vi skall kunna forsta detta kapitel.

Versarna 1-2: Kvinnan har kan betyda tva saker. Forst sa kan hon representera Israels folk, de tolv stammarna, som skulle foda fram Messias for manniskorna pa jorden. Sion ar ocksa kallad en "dotter" och vi finner detta i Jeremia 4:30-31.

Men vi kan ocksa se en dubbel mening. 1 Mos.3:15 laser vi att kvinnans sad skall sonder- trampa ormens huvud, och i Jesaja 7:14-15 sa laser vi att en jungfru skall bliva havande och foda en Messias, vilket vi ocksa kan lasa i Lukas 1:26-35

Versarna 3-4: Dessa tva versar handlar om Lucifer och de heliga anglar, som han bedrog och tog med sig i upproret emot Gud. For att fa en komplett forstaelse av Satans begynnelse, eller Djavulen, maste vi lasa Jesaja 14:12-19 och Hesekiel 28:11-19. I dessa tva versar far vi ocksa veta att en tredjedel av de heliga anglarna trodde pa Lucifer och foll i synd och blev utkastade ifran himlen med Lucifer.

Vi far ocksa veta har att Djavulen forsokte att doda barnet sa fort det var fott. Djavulen anvande kung Herod till att forsoka doda Jesus som barn - Matt.2:1-8; 12; 16-18

Vers 5: Detta ar en kort sammandrag av Jesu liv, han var fodd av Maria och efter hans uppstandelse atervande han till himlen. Apg.1:9-11

Vers 6: Josef och Maria var tvungna att fly till Egypten och stanna dar tills Herod dog.  Matt.2:13-15; 19-23

Versarna 7-9: For forsta gangen i Biblen, far nu manniskan veta att det har varit ett krig i himlen. Jesus talar om for oss i Lukas 10:18 att detta har alla redan agt rum, och nar vi laser det Gamla Testamentet sa star det klart att detta skedde innan Adam och Eva var skapade.

Vers 10: Nar Satan och hans fallna anglar blev utkorda ifran himlen och nedkastade till jorden, sa var friden aterstalld i himlen.

Vers 11: Denna versen galler icke for himlen, men for jorden och denna versen star for sig sjalv. Jamfor detta med Lukas 14:26-35

Vers 12: Denna versen ger upphov till en fraga, som icke kan besvaras nu. Vem lever under havet? Antikristus kommer upp ur havet - Upp.13:1, men den falske profeten kommer upp ur jorden. Vad ar skillnaden? Biblen indikerar att efter det att Lucifer hade fallit och kriget i himlen, att Gud vande upp och ned pa jorden, det torra landet blev havsbotten och havsbotten blev land. Psalm 104:1-9

Vers 13: Jesu Kristi forsamling kallas for "Kristi Brud." Upp.19:4-7 Den kristna forsamlingens historia ar fylld med forstorelse och dod, som borjade med Jesu korsfastelse.

Versarna 14-17: KRIG ar den masta beskriving som forsamlingen har befunnit sig i och ar i nu tills Jesus kommer tillbaka. Efeserna 6:10-18

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast