Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-812SW

ATT KUNNA FÖRSTÅ GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 16
Av John S. Torell

17 mars, 2002

KAPITEL ELVA:
Detta kapitel kommer att förbli en hemlighet för den kristne, såvida han inte

har tillgång till historiska arkiv som visar honom vad som hände det judiska folket efter det att Jesus hade uppstått. I detta kapitel så uppenbarar Jesus for aposteln Johannes att "Hedningarna" skall ha tillgång till den yttre förgården till templet, och de skall förtrampa Jerusalem under 42 månader. Jesus sade också i Lukas 21:24 att Jerusalem skall bli ockuperat av hedningarna. Låt mig nu ge dig ett nytt ord "HEDNINGSJUDAR" för att du skall kunna förstå sanningen och detta kapitel skall bli förstått av dig.

KHAZARJUDARNA
Cirka 700 år efter Kristus, så hade ett kejsardöme uppstått mellan Svarta Havet och det Kaspiska Havet, och det sträckte sig norrut till ett område som idag är Ukraina.  Khazarerna var ett mongoliskt folk, besläktade med Turkarna, som vid det laget hade invaderat det gamla Asien, där de sju församlingarna beskrivna i Uppenbarelseboken låg. (För att du skall förstå detta, så har jag tagit fram fotokopior från boken "Judarnas historia" som är skriven av rabbinen Solomon Grayzel). När vi lägger ut denna predikan på vår hemsida, kommer inte dessa sidor med. (Vill du ha dem, så får du kontakta oss och vi skickar dem till dig via posten).

När khazarernas kejsare antog judendomen till sin religion tillsammans med sin familj, hela sitt hov och de flesta människor i sitt rike, så blev det khazariska kejsardömet i verkligheten en judisk stat, som varade i nästan 400 år. (Jämför detta med Gustav Vasas omvändelse från den katolska läran till den Lutherska, som också gällde för hela det svenska folket, de hade inget val).  Men för Gud hade denna omvändelse ingen andlig mening, eftersom DET FÖRSTA FÖRBUNDET HADE UPPHÖRT ATT EXISTERA VID JESU DÖD OCH UPPSTÅNDELSE! Rom.10:4; Hebr.8:1-13

FAKTA: 1. Khazarfolket är inte blodsättlingar till Abraham.

2: De omvände sig till det Första Förbundet 700 år efter det hade slutat att existera. Sålunda, khazarerna är hedningar, som har omvänt sig till religionen judendomen, men de har ingen del av de löften som Gud gav till Abraham och hans blodsättlingar. Med andra ord, de är "HEDNINGSJUDAR."

När det khazariska kejsardömet blev angripet och intaget cirka 1150 efter Kristus, så flydde dess invånare västerut och norrut till vad som idag är Ryssland, Östra Europa och speciellt till Polen. Sålunda den stora judiska befolkningen i detta område är inte avkomlingar till Abraham, men till khazarerna, vilket är undervisat i Judiska historieböcker och jag har tagit kopior av detta och lagt till detta till mitt utkast. Ledarskapet och fotsoldaterna i den Sionistiska rörelsen, vilket utvecklades vid slutet av 1800 talet, var till stora delar judar från östra Europa och Ryssland. Eftersom khazarjudarna är många fler än ASHKENAZIM judar (judar som kommit från Mellersta Östern och bosatt sig i centrala och norra Europa) och SEPHARDIM judar (judar som hade kommit från Mellersta Östern och bosatt sig i Spanien och Portugal), så står det klart att den Sionistiska rörelsen är dominerad av khazarjudar.

Eftersom nationen Israel är ett verk av Sionister, så bör det nu stå klart för den som läser detta att den nuvarande staten Israel ÄR ETT VERK AV HEDNINGAR OCH STYRT AV HEDNINGAR! När vi undersöker den etniska bakgrunden av de mest välkända ledarna i den Sionistiska rörelsen och de olika politiska och militära ledarna i Israels historia sedan 1948, så finner man att de flesta är khazarjudar.

Vad jag nu framför kommer att chockera kristna i västvärlden, eftersom vi har blivit undervisade att den nuvarande staten Israel är ett verk av Gud. Man har sagt till oss att om en människa välsignar Israel så kommer Gud att välsigna den människan. Detta är den största lögn som har blivit införd i den kristna församlingen. Gud har aldrig sagt detta och du finner det inte i Bibeln. Läs istället 1 Mos.12:1- 3; 22:16-18; Rom. 4:12-17; 9:6 - 8; Gal. 3:16; 26 - 29 och lär dig sanningen.

Låt oss nu undersöka kapitel 11 av Uppenbarelseboken:

Verserna 1- 2: Att mäta templet är en instruktion till att noga undersöka vad som pågår i Jerusalem. Denna befallning att mäta Jerusalem finner vi i Hes. 40:1- 4, samt Sak.2:1- 6, för att finna ut vad som händer i staden. Gud talar också om för Hesekiel att inte alla människor kommer att ha tillgång till Guds närvaro. Hes.44:6-16

Verserna 3-4: Vid denna tid är nu templet byggt igen i Jerusalem och Antikrist  regerar nu över världen. Men mitt i hans huvudstad så kommer det att finnas två predikanter som står där och predikar Guds Ord i 42 månader. Gud har redan talat om för Sakarja cirka 500 år före Kristus, att detta skulle hända i Sak.4: 2-14. Vem dessa två predikanter är vet vi inte, Bibeln talar inte om detta för oss, men det är två män som senare kommer att dö, änglar dör inte.

Vers 5: De kommer att ha tillgång till en gudomlig övernaturlig kraft under den tid de skall predika, jämför detta med 2 Konung.1:1-17.

Vers 6: Dessa två män kommer att bli en plåga för Antikrist och hans regim. De kommer att göra narr av Antikrist, när denne försöker att övertyga människorna på jorden att han är gud. Jämför detta med 2 Mos.7:14-21; 1 Konung. 17:1

Vers 7: Endast Djävulen själv kan kriga emot dem och döda dem - Upp.17:8, i detta fall är det Djävulen som har intagit kroppen av Antikrist, som tidigare har blivit dödad - Upp.17:8 och sedan upprest från de döda av Djävulen. Upp.17:8

Versarna 8-10: Global världstelevision kommer att användas för att visa deras kroppar under 3.5 dagar. Märk noga att dessa verser var nedskrivna cirka 1900 år sedan, när elektricitet inte var känt av människor och ingen kunde drömma om TV och satelliter. Detta är en sann uppenbarelse från Gud, som vet allt i förväg. Detta kommer att bli den största ”julsången” på jorden, människorna kommer att köpa och sända gåvor till varandra. Jämför detta med Joh.16:20

Verserna 11-12: Men det kommer att bli en uppståndelse för dessa två män och en underbar resa till himlen för dem, som alla människor på jorden kommer att se. Jämför detta med 2 Konung.2:9-12

Vers 13: Som ett förspel till kommande domar, så kommer Gud att slå Jerusalem med en jordbävning.

Har du öron till att höra med ?

Fortsättning följer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)


Denna predikan finns intalad av John S. Torell på engelska på ett kassettband, och kan beställas från oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast