Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-811SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 15
Av John S. Torell

10 mars, 2002

KAPITEL TIO:
Vers 1: Nar Gud skapade anglarna, sa skapade han dem till att vara maktiga och med mojlighet att kunna taga en storlek som behovs for att klara de uppgifter de har fatt ifran Gud - Domarboken 13:1-21. Satan och hans fallna anglar har forlorat sin maktighet och har blivit reducerade till en skugga av vad de en gang var. Kolosserna 2:14-15

Versar 2-3: I dessa versar talar Gud om att han kommer att forkunna i den andliga varlden, klart och tydligt vad han kommer att gora, och att det icke finns nagot som Djavulen och hans fallna anglar kan gora at detta. Lukas 9:1-2; 10:1-3; 17-22

Vers 4: Vad de sju tordonen sager ar icke givet for manniskorna att veta vid denna tiden, men en gang skall allt bliva uppenbarat. Jamfor detta med Daniel 12:1-13

Versar 5-6: Vid denna tidpunkt kommer Herrens angel att forkunna, att nu skall det icke finnas nagon mer tid for Satan och hans varldssystem. Nu ar det slut och nu kommer fruktansvarda domar, som skall foljas av den sista domen, och sedan forviselse till Den Brinnande Sjon. Alla fralsta manniskor bor taga stor trost i Gud - Hebr.6:13-20

Vers 7: Vad ar Guds hemlighet? Det ar doden och uppstandelsen av Guds Son, och fralsning genom hans blodsoffer. Amos 3:7-8; Apg.3:12-21; Rom.11:25-28; 1 Kor.2:6-10; Kol.1:26-29

Versarna 8-11: Varje fralst manniska ar en budbarare eller ambassador for Gud -
 
2 Kor.5:17-21.

Evangelium ar sott i munner, men nar vi maste predika dom och att manniskor skall hallas ansvariga, sa blir det bittert i magen, eftersom de flesta manniskor kommer att forkasta detta. Hesekiel 2:1-10; Jeremia 1:4-10

Gud har kallat oss till att vara trofasta till honom och forkunna sanning, oavsett om manniskorna vill hora det eller icke! Matt.5:1-16

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast