Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-807SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 11
 
Av John S. Torell

10 Februari 2002

KAPITEL SEX:
Detta kapitel enligt vad jag har forstatt ar ett panorama, en oversikt over den period som  Jesus kallade "Den Stora Vedermodan." Matt. 24:21-27 Jesus varnade oss for att det aldrig har funnits en tid som denna, och det kommer aldrig att bli en sadan tid igen. Det ar ocksa viktigt att veta att Gud i sin barmbartighet och nad har talat om for oss i forvag vad de stora handelserna skall bli pa denna jorden, innan Jesus kommer tillbaka. Detta gjorde Gud for att varna manniskorna och lata de kristna veta, att nar allt detta kommer att handa, sa har Gud allt under kontroll och att vi skall lita pa Gud att han tager hand om oss, medan vi vantar pa att fa resa till himlen. 1 Tess.4:13-18

Vers 1: Jesus oppnar nu det forsta sigillet pa rullen.

Vers 2: Ryttaren pa den vita hasten ar icke Jesus, istallet ar det Antikristus, som rider ut for att satta upp sitt kungarike. Daniel 11:36-39; Upp.13:1-9

Versarna 3-4: Dessa ar Guds heliga anglar, som under de sista 7000 aren har hallit tillbaka Satan och hans demoner ifran att fora krig och fullstandigt forstora jorden. Nu kommer dessa anglar att taga bort freden och oppna dorren for Satans obarmhartiga plagare. Sak.1:7-11; Matt.24:4-13

Versarna 5-6: Ryttaren pa denna hasten kommer att fora in svalt over hela jorden. Denna svalt blir sa svar, att manniskor aldrig har sett sadant tidigare. 2 Konung.6:25-31; Hesek.4:16-17

Versarna 7-8: Ryttaren pa denna hasten ar doden, och nu kommer 25% av varldens hela befolkning att bliva dodade. Var fjarde person kommer att avrattas. Detta kommer att fora med sig fruktan och radsla till varje nation pa denna jorden. Jer.15:1-3; Hes.5:7-17

Nar Gud kommer att valla ut sin vrede pa denna jorden, sa kommer det icke att bli nagon barmhartighet for syndare, nu ar det slut, ingen mera nad, endast en fruktansvard dod och sedan en resa till helvetet, dar man far vanta tills den stora domen, och sedan Den Brinnande Sjon. Upp.20:11-15

Versarna 9-11: Det kommer att bli manga kristna som kommer att fa do efter en brutal behandling av soldater och fangvaktare som arbetar for Antikristus. Men det ar battre att do an att taga vilddjurets marke och fa leva en liten tid pa jorden, men sedan for alltid plagas i den Brinnande Sjon. Lukas 18:1-8; Upp.14:9-13

Versarna 12-17: Slutligen, Gud har nu fastsallt, nu ar det nog, rensa upp jorden och forstor all ondska en gang for alla. Nu finns det ingen mer plats for manniskor att gomma sig, som har tjanat Djavulen och hans Antikristus. Matt.24:29-31; Upp.19:11-21

Ar du fralst? Har du lagt din tro och tillit till Jesus Kristus? Om det ar sa, sa har du inget att frukta, istallet glad dig over att Herrens Dag kommer! Men om du har forkastat Guds Son och du vagrar att bedja om forlatelse och taga emot Jesus som din personlige Herre och Fralsare, sa ma du darra och frukta, darfor att du kommer att stallas infor en evig forbannelse och plaga!

    Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                        Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast