Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-806SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 10
Av John S. Torell

3 Februari 2002

KAPITEL FEM:

Jag tror personligen att den vision som apostlen Johannes fick se i detta kapitel, agde rum efter det att Jesus hade dott pa korset, uppstanden ifran de doda, nar han for for att presentera sig sjalv infor Fadern i himlen - Hebr.9:11-15. Denna handelse var for evigt inspelad och spelades tillbaka for apostlen Johannes.

Vers 1: Nar nu Johannes har kommit in i sjalva tronrummet i himlen, sa ar det Fadern sjalv som sitter pa tronen. Det som han holl i sin hand var icke an bok som vi har, utan en bokrulle, som var beseglad av sju insegel.

Versarna 2-3: Det finns endast en person som kan oppna denna rulle, och det ar Guds Son, Jesus Kristus. Detta ar Guds hemlighet, som har varit gomd i Gud sedan begynnelsen av skapelsen, och endast Gud har haft kunskap om detta. 1 Kor.2:1-10; Rom.16:25-27; Efes.3:7-11, Kol.1:25-29

Vers 4: Apostlen Johannes var fortvivlad av sorg over att ingen kunde oppna denna rulle, eftersom han visste i sin ande att detta var ett dokument som maste lasas. Han maste ha kommit ihag de ord som Jesus hade sagt cirka 60 ar tidigare - Joh.16:6-16

Vers 5: Lejonet av Juda, Jesus Kristus hade auktoritet att oppna rullen.
1 Mos.49:8-10; Jesaja 9:6-7; 11:1-5

Vers 6: I denna vision ar Jesus visad som den lidande tjanaren, Guds lamm som tager bort all synd, men ocksa kand som den suverane fursten Kristus! Jesaja 53:1-7; Sak.3:9;Joh.1:29; Uppp.1:12-18

Vers 7: Jesus vander sig nu till Fadern och tager rullen ur hans hand for att uppenbara evighetens hemlighet!

Versarna 8-10: I dessa versar lar vi oss att de 24 aldste ar fralsta manniskor, som har blivit fralsta genom tro pa Messias. Det ar Jesu blod som har betalt for vara synder - Hebr.9:14-26

Varje bon som har blivit bedd av en kristen (fralst manniska) pa denna jorden samlas ihop i himlen och presenteras till Fader Gud - Upp.8:3-5

De som ar fralsta i himlen och pa jorden ar kungar och praster - Upp.1:6; 1 Petr.2:5-10

Versarna 11-14: Det pagar lovprisning ,tacksagelse och tillbedjan i himlen av Guds heliga anglar, och alla skapade varelser av kott och blod stammer in i denna allmanna lovprisning av var himmelske Fader. Ar du del av denna kor och lovprisning!

    Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                        Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast