Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

 

RLJ-805SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 9
Av John S. Torell

27 Januari 2002

KAPITEL FOUR:

Apostlen Johannes ar nu tagen direkt i Anden till Guds tronrum. Det star nu klart for oss att denna plats, som ocksa har blivit kallad "Guds stad", eller "Berget i Norr" ar ett centralt regeringscenter, fran vilket Gud var Fader styr hela sina skapelse. Denna plats ar ocksa kand som den "tredje himlen." (2 Cor.12:1-4) Denna plats ar icke del av skapelsen, och ligger utanfor, med andra ord, Gud bor icke is sin skapelse, men hans Ande fyller hela skapelsen. Detta ar bekraftat av profeten Jesajas i kapitel 14:12-14; och ifran profeten Exekialm, kapitel 28:11-19.  Hebr. 8:8-13.

Var vi kan lara oss av detta ar att manniskan vet icke i vilken dimension eller miljo som Gud lever i, hur stort detta ar, allt vi vet ar att Gud har alltid funnits till (existerat), han ar evig bakat i tiden och evig i framtiden. Jes. 45:1-25; 46:8-11; Hebr. 13:8; Upp. 1:17-18.  Petr.3:7-11

(I den grekiska texten i vers 18 star det: JAG AR TILL TIDER AV TIDER= EVIG) Det ar mycket intressant att lasa Enoks beskrivning av tronrummet, och jag har lagt till fotokopior ifran Enoks bok for att vi skall kunna lasa detta.

Det ar viktigt att vi manniskor forstar att den andliga varlden ar mycket reglerad, tekniskt mer avancerad an vad en manniska kan dromma om, och att inget hander av slump, Gud ar i total kontroll. Daniel 4:1-37; Domar.6:11-23; Matt.10:26-31


Vers 1: En manniska kan icke besluta sig for att komma till himlen, endast inbjudna kommer dit.

Vers 2: Apostlen blev skilld ifran sin kropp och reste som en sjal/ande manniska.

Vers 3: Johannes forsoker att anvanda ord for att beskriva Guds harlighet.

Vers 4: Guds inre rad bestar av 24 aldste. Jesus jordiska rad pa jorden bestod av 12 apostlar. Vi far icke veta varfor det ar olika nummer. Matt.20:20-24

Vers 5: Vi far icke veta varfor Gud har sju andar

Vers 6-8: Vi far har en beskrivning pa vad som finns i tronrummet, men vad detta ar for nagot har vi ingen aning om. Lat oss lasa hur Hesekiel beskrev det - kapitel 1:1-25; Jes.6:1-4

Vers 9-11: Lovprisningen och tillbedjan i tronrummet ar absolut! Joh.4:23-24

                                Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                        Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast