Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-804SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 8
Av John S. Torell

 

20 Januari 2002

KAPITEL TRE:  STADEN LAODICEA

Denna staden lag ijamte floden Lycus, och cirka 60 km oster om staden Efesus. Staden var forst kallad Diosopolis, sedan Rhoas. Antiochus II (261-246 B.C.) var en av kungarna i Seleucid riket, vilket existerade mellan ar 312-64 fore Kristus. Detta kungarike uppstod nar Alexander den Store dog och hans rike blev styckat i fyra delar. Detta kungarike strackte sig ifran Indien till provinsen Thrace i Greekland. Antiochus II tillbringade sin mesta tid som regent i krig med Egypten. Efter en tid att han varit kung, lade han till namnet "theos" till sitt namn, darfor att han hade proklamerat sig sjalv till att vara en gud.

Antiochus II beslutade sig for att utvidga staden Rhoas, och samtidigt sa gav han staden ett nytt namn, Laodicea efter hans hustru, drottning Laodice. Nargra ar senare skillde han sig ifran henne och gifte sig med en Egyptisk princessa, Berernice. Nar han dog are 246 fore Kristus blev det inbordeskrig mellan de tva drottningarna.

Laodicea blev en romersk stad, nar romarna tog denna provins ar 64 fore Kristus. Ar 60 efter Kristus blev staden forstord av en jordbavning, men blev uppbyggd pa nytt. Staden var sa rik att man vagrade att taga emot finansiell hjalp ifran kejsaren i Rom.

Vid den tiden nar Jesus gav sin uppenbarelse till Johannes, sa var staden Laodicea ett bank center for hela detta omrade. Staden hade ocksa en stor texstilindustri, dar man producerade tyger och mattor fran ett speciellt svart-skinande ylle, som producerades i bygden. Staden hade ocksa en medicin produktion, dar man gjorde oron salva och det beromda "Frygiska pulvert" som anvandes till att gora ogonsalva med. Det fanns ocksa en skola for blivande lakare (doktorer). Folket i staden var rika och kunde kopa allting som de ville ha.

Idag ligger Laodicea i ruiner, stenhog efter stenhog.


Vers 14: Jesus introducerar sig sjalv som Skaparen. Han kraver respect ifran folket i forsamlingen. Joh.1:1-3; 14; Kol. 1:9-20; Hebr.1:2

Vers 15: Medlemmarna i forsamlingen bestod av manniskor som icke var motiverade over huvud taget. Man var likgiltiga. Jamfor detta med den undervisning som Jesus gav - Lukas 14:16-27

Vers 16: Jesus hotade med att krakas (spy) ut dem, han var sjuk i sin "mage." Folket hade ingen tro, eftersom de ansag att de icke hade narga behov - Jakob 1:5-8

Vers 17: De flesta av judarna i denna staden arbetade i bankerna. Eftersom vissa av dem hade tagit emot Jesus som sin Messias, sa hade de tagit med sig av sitt guld och andra rikedomar till forsamlingen. Det fanns ingen andlig tillvaxt i forsamlingen, istallet var man andligt blinda. 1 Kor.2:9-16; Rom.8:5-15

Forsamlingarna i USA ar rika nar det galler jordiska agodelar, men vi ar fattiga i andliga ting.

Nar man predikar i USA om Guds kraft, sa sitter folk bara och jaspar och tittar, men om man predikar detta i de fattiga landerna, springer folk fram till altaret och ber att fa allt vad Gud har.

Vers 18: Jesus forkastade just de saker de var rika pa, deras guld, textstiler och deras beromda ogonsalva. Jesus sade till dem att de skulle komma till honom for att fa evigt guld, nya klader och ogonsalva som skulle oppna deras andliga ogon. Matt.13:13-23

Vers 19: Jesus ville forlossa manniskorna i Laodicea. Gud agar endast dem som han alskar och som tillhor honom. Hebr.12:1-13

Vers 20: Jesus sade till dem att han icke var mitt ibland dem, men han knackade pa deras dorr. Om de skulle oppna, sa skulle Jesus komma in och ha gemenskap med dem.
Matt.18:18-20; Joh.14 :20-27

Vers 21: Jesus inbjod dem till att komma och sitta med honom pa Guds tron! Matt. 19:27-30

Vers 22: Jesus fragade dem, har ni oron till att hora med? Historien talar om for oss, att de icke hade oron till att hora med. Idag ligger staden Laodicea i ruiner and forsamlingen overlevde icke. Ingen av de sju forsamlingarna som Jesus skrev till hade oron till att hora. Idag ar de borta och deras ljusstakar har blivit flyttade! Som en lokal forsamling, kommer vi att overleva?

              Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                        Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast