Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-803SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
UPPENBARELSEBOKEN -- DEL 7 
Av John S. Torell

13 Januari 2002

KAPITEL TRE: STADEN FILADELFIA (STADEN AV BRODERSKARLEK)

Det ar svart att samla in informationer on denna staden, som var belagen mellan Sardis och Laodicea. Av de sju staderna som ar namda av Jesus i Uppenbarelseboken, var Filadelfia den yngsta staden. Den hade blivit grundad och fick sitt namn efter kung Attalus II Filadelfus (159-138 f.Kr.) ifran Pergamos, som byggde denna staden under sin tid som regent. Den var belagen pa de nedre sluttningarna av Tmolus, pa den sodra sidan av en dal, dar floden Ain-e-ghiul flot fram. Stadens hojd over havet ar cirka 320 meter.

Kungen byggde staden som ett "missionscenter" for att sprida den grekiska kulturen och spraket i de outvecklade bergsomraderna av Lydia, vilket betydde att alla de avgudar som folket dyrkade i Pergamos blev ocksa uppsatta for det lokala folket som bodde i detta omrade. Jord-

bavningar var mycket vanliga i detta omrade, och nar den stora jordbavningen agde rum ar 17 efter Kristus, sa blev hela staden Filadelfia forstord, tillika med Sardis och 10 andra stader i detta omrade.

Filadelfia blev uppbyggt igen med en generos ekonomisk hjalp ifran kejsaren Tiberius och for att hedra honom bytte man namn pa staden och kallade den for Neocaesarea. Manga manniskor som hade bott i staden var radda att flytta tillbaka till de nybyggda husen, istallet fortsatte de att leva pa landsbygden runt om. Nar den romerske kejsaren Vespasian regerade (69-79 eft.Kr.), bytte man namn pa staden igen och kallade den for Flavia, men det gamla namnet blev kvar, trots att myndigheterna forsokte att andra pa det.

Staden var en romersk stad till 1392, nar den togs efter valdsamma strider av turkarna. Staden har sedan det forsta arhundradet blivit forstord manga ganger genom jordbavningar och uppbygg pa nytt. Staden heter idag "Ala-Sheher" (Guds stad).

Folket som bodde i Filadelfia levde av affarsverksamhet, hantverk och handel. Det var icke en rik stad.


Vers 7: Jesus halsar dem med att uppmuntran, att han har allt under kontroll, ingen kan oppna eller stanga en dorr, utan att Gud har gett sitt tillstand. Detta var ocksa en profetia som gavs av profeten Jesaja cirka 700 ar fore Kristus. Jesaja 22:22

Vers 8: Jesus hade inget att tillrattavisa denna forsamling, istallet sade han till dem, att han visste att de icke hade mycket kraft, men att de anvande vad de hade.

Jesus anvande alltid vad folket hade - Markus 6:31-44

Den som tror pa Kristus ar ankrad i Gud - Joh.10:1-15; 25-30

Det finns inget som kan skilja oss ifran Guds karlek - Rom.8:26-39

Gud har icke givit oss en radslans andemakt - 2 Tim.1:1-7

Ha tro pa Gud - Markus 11:12-14; 20-26; Jeremia 17:5-8

Vers 9: Det fanns kabalistiska judar i Filadelfia och Jesus papekade detta. Men Jesus sade, att aven de mest harda personerna inom judendomen, skulle brytas ned och komma och erkanna sina synder infor forsamlingen och lovprisa Jesus. Vi kan icke projektera denna profetia till forsamlingen i Filadelfia till var tid eller till framtiden. Den bibliska texten stodjer icke detta. Detta var nagot som skulle handa i Filadelfia, icke nagon annan plats. Jesaja 28:14-18

Vers 10: De som har hallt Jesu ord, kommer att besparas ifran frestelser och provningar.
Lukas 21:10-19; 2 Thess.2:1-17

Vers 11: Forlora icke din krona - 2 Tim.4:1-9

Vers 12: Gud soker dem som vill overvinna synden, men och kvinnor som ar trofasta i allt.
Hebr.10:32-39

  Har du oron till att hora med?   

                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast