Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-802SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN -- DEL 6
Av John S. Torell

6 Januari 2002

KAPITEL TRE: STADEN SARDIS
For att man skall kunna forsta andligen ett omrade eller en stad, sa maste man forst undersoka vem den demoniske harskaren har varit och ar over folket som bor dar. Landet som idag heter Turkiet, hette forr i varlden "ANATOLIA" och i Biblen blev det kallat "Asien." Det var i den ostra delen av Anatolia som arken med Noa och hans familj landade pa berget Ararat. Omradet blev befolkat av Noas avkomlingar efter floden, och detta skedde cirka 1500 ar efter det att Gud hade skapat Adam och Eva.

Det mest valkanda riket som harskade over detta omrade var Hittiternas Kejsardome, som varade fran 1900 till 1200 fore Kristus (Hittiterna hade invaderat Egypten och ockuperade detta nar Josef blev tagen till Egypten). Efter att ha regerat over Anatolia for cirka 700 ar, sa foll detta kejsardome sonder och Frygians och Lydianer invaderade vastra Anatolia, medan den ostra delen beharskades av Armenier.

Det Lydiska kungariket tog over makten i detta omrade i det sjunde arhundradent fore Kristus, nar kung Gyges satte upp sin tron och gjorde staden Sardis till sin huvudstad. Den siste kungen var Krosus, som var valkand for sin enorma personliga formogenhet, som han hade skapat genom handel. Det var i det Lydiska kungariket som permanenta affarer kom till, och myntning av metall mynt av silver och guld blev vanligt.

Lydien och dess huvudstad Sardis blev erovrad efter krig med Persien ar 546 f.Kristus. Perserna forlorade Anatolia till Grekerna och ar 133 f.Kr. blev det en Romersk provins. Sardis blev regionshuvudstaden for provinsen Lydia och ocksa ett center for det Romerska rattsvasendet, med dess domstolar. Sardis blev forstord av en jordbavning ar 17 efter Kristus (nar Jesus var en tonaring pa denna jorden), men staden blev uppbyggd igen och vid den tid nar apostlen Johannes fick sin uppenbarelse var den en stark handelsstad och domstolscenter for Romarriket. Folket som bodde i Sardis vid denna tiden var rika och arbetade inom affarslivet och inom det Romerska statsvasendet.

Vi kan salunda se att de onda andarna som regerade over Sardis var Girighet, Kraft, Kontroll och Likgiltighet.

Den Romerska avgudadyrkan var i full praktik i Sardis och gudinnan Cybele var ocksa dyrkad i denna staden (se extra sida pa engelska enbart).

Mitt i denna mycket framgangsrika hedningastad, sa hade Jesus blivit predikad och manniskor hade blivit fralsta och en forsamling hade blivit etlaberad. Lat oss nu undersoka vad Jesus sade till denna forsamling:


Vers 1: Det mesta som hander i den andliga varlden, dess struktur och lagar som reglerar denna varld dar Gud lever i, har icke blivit kungjort till manniskor. Istallet for att vi forsoker att spekulera, sa ar det battre att enbart acceptera vad Gud talar om for oss. Vi vet att var Gud ar treenig, Fader Gud, Fader Son och Fader den Helige Ande. Vi far veta i denna vers att Gud har sju andar, vilket vi ocksa laser i Uppen.4:4-5. Varfor Gud talar om detta for oss far vi icke veta. 1 Mos.1:1-2; 26-27; Joh.16:5-16

Medlemmarna i forsamlingen i Sardis var icke fattiga, och ekonomiskt sett var denna forsamling val av och de hade inga behov att bedja och soka Gud. Istallet for att lita pa Gud, sa litade man pa sig sjalva. De maste ha skrytigt over hur starka de var, nar de i sjalva verket var andligt doda. Jesus har talat om detta problem forrut, nar han vandrade pa denna Jorden.  Matt.6:24-34

Gud vill att vi skall forsta att han ar kallan till vara rikedomar - 5 Mos.8:11-20 ; Gud ar fortfarande i Mannaproduktion - 2 Mos.16:1-12

Det sista som en manniska ger upp ar sitt hjarta (sina pengar). Nar Gud borjade arbeta med mig pa detta omrade, sa var jag mycket tjockskallig. Jag var forblindad av en religious ande, som lurade mig att jag skulle radda den verksamhet som Gud hade gett till oss. Sa har talade Gud till mig: For cirka fyra ar sedan borjade vara inkomster som forsamling att minska, och vi var tvungna till att gora ett val, skulle vi betala hyran for vara lokaler eller skulle vi betala min lon som pastor?

Som pastor fattade jag ett beslut att vara lokaler maste hallas oppna, och eftersom Gud icke gav oss tillrackligt med pengar, sa var jag sa "adel och religious" att jag skulle lana pengar och betala min egen lon. Detta gicke emot Guds Ord (1 Kor.9:1-9, 5 Mos.25:4). Gud som ar barmhartig slappte mig los, och inom nagra ar hade jag lanat upp till maximum pa mina kreditkort och jag hade nu en skuld pa cirka $35000,00. Till slut sa fanns det inget mer att lana och jag ropade ut till Herren, "HJALP MIG!" Gud sade till mig att forlita mig pa honom, och att lata honom taga hand om det finansiella i var verksamhet, och han skulle taga bort denna borda ifran mig. For cirka sex manader sedan gav jag upp och sade till var kassor, BETALA MIN LON FORST! Detta ar vad som hande.

Var inkomst som forsamling okade och Gud betalade bade min lon och hyran och alla andra rakningar som vi har som en forsamling. Under de sista sex manaderna har jag icke lanat mera pengar, istallet har jag lyckats betala ned min skuld till cirka $30000.00, samtidigt som vi har levt och betalt alla lopande rakningar. 1 Konung. 17:1-9; Hebr.11:6

Under de sista 27 aren har var musik varit omhandertagen av fru Rita Jackson. Manga begavade manniskor har kommit och gatt under arens lopp, vissa av dem ville kasta ut Rita och satta upp sitt eget lilla kungarike. Gud har flyttat ut dem en efter den andre, och den enda musikern som vi har kvar i var forsamling ar syster Rita, som nu ar 90 ar gammal. Om hon skulle bli sjuk sa finns det ingen som kan taga over for henne. Istallet for att vara nervos over detta, sa litar jag pa att Gud kommer att se till att vi har musik for vara gudstjanster. Det ar ytterst fa ganger som Rita har missat en sondagsmorgon under dessa 27 ar, men manga av vara unga manniskor missar manga sondagar, och de har alla slags forklaringar. Gud har gett mig ett namn for dem "BONUSKRISTNA."

Vi maste lara oss att forlita pa Gud i allt, och forsta detta "manniskor kommer och manniskor gar, MEN VALSIGNAD AR HERRENS NAMN! Job.1:20-22

Vers 2: Jesus vill att vi skall undersoka vara garningar nu, sa att vi kan ratta till saker och ting medan vi annu lever pa denna jorden. 1 Kor.3:11-18

Vers 3: Jesus kraver att vi beder om forlatelse och att vi ar trofasta - Matt. 24:42-51

Vers 4: Vissa av medlemmarna i forsamlingen i Sardis har forkastat alla avgudadyrkan och otukt och givit upp allt for Jesus. Lukas 19:12-26

Vers 5: Eftersom Jesus har betalat for all synd som alla manniskor begatt, sa ar varje namn skrivet i Livets Bok. Men om en manniska dor utan att taga emot Jesus som sin Messia och ar fodd pa nytt, sa kommer hennes namn att bliva utsuddat nar den manniskan dor.
2 Mos. 32:30-35; Mark 8:34-38; Lukas 12:8-9

                      Har du oron till att hora med?   

                                                                           Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast