Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-800SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 4 
Av John S. Torell

23 December 2001

KAPITEL TVA:

STADEN PERGAMUS (PERGAMUM PA GREKISKA).   Jesus identifierade denna staden dar Satan hade sin tron.  Upp.2:12-17

Efter att Alexander den Store hade dott, blev staden Pergamus en viktig stad, och den blev en huvudstad for en ny stat i detta omrade. Den siste kungen i detta lilla kungarike i provinsen Asien (numera Turkiet) var Attalus den tredje, som dog ar 133 f.Kr. Denna testamenterade sitt kungarike till Rom. Pergamus blev sedan satet for det Romerska riket over hela provinsen Asien och dess befolkningsmangd vaxte till cirka 200,000 personer under Jesu tid pa jorden.

Pergamus blev en av de vackraste grekiska stader under den Hellenistiska aldren. Den hade ett stort bibliotek, ett stort affarscentrum, ett gymnasium, en amfiteater, en vanlig teater, en tavlings arena, plus mycket annat.

Staden hade ett flertal tempel for att tjana olika "gudomligheter." Det forsta templet for det Romerska riket byggdes ar 29 fore Kristus for att hedra Rom och kejsar Augustus. Har foljer en lista pa resten av templen i staden:

ASCLEPIUS templet, ormguden, som var herre over all lakekonst och vars ormar var en av emblemen pa stadens officiella emblem. Denne guden framstalldes i malningar och skulpturer som en man, som stod kladd i en lang rock med sitt brost utan tackning och hallande en stav med en slingrande orm runt den. Denne guden sade man var son till Apollo och nymfen Coronis, och nar huvudguden Zeus fruktade att Asclepius skulle gora manniskor ododliga, sa dodade Zeus honom med en blixt.

HERA templet, dotter till gudarna Cronus och Rhea, ocksa syster och hustru till Zeus. Hon var dyrkad som himlens drottning, samt gudinna av aktenskap och kvinnor.

DEMETER templet, en annan dotter till Cronus och Rhea och syster till Zeus. Hon var dyrkad som gudinna av allt som vaxte och som kunde odlas.

ATHENA NICEPHORUS templet. Hon var en gudinna av krig. Hon var ocksa kand under namnet MINERVA, vilken idag ar Californias gudinna, hennes bild ar pa statens sigill, och varje korkort i California har denna gudinna stamplat pa sig.

Det stora ZEUS templet, denne gud harskade over alla de grekiska gudarna pa berget Olympus. (For att till fullo kunna forsta denna sataniska organization, ga tillbaka till predikningarna RLJ-770,771 och 772 som har titlen "Sasom det var pa Noas tid.")

Har ar nagra skrammande exempel, som visar att den demoniska varlden ar en verklighet och har stor makt over vad som hander till manniskorna.

Den tyske ingenjoren och arkeologisten Karl Humann (1839-1896) arbetade i Turkiet under aren 1878-86 for att hjalpa den Turkiska regeringen att bygga jarnvagar och for att gora arkelogiska utgravningar. Han gjorde stora utgravningar i staden Pergmus, och var under ledarskap av Berlins museum. Han upptackte Zeus stora altare, och tog med sig tillbaka till Tyskland delar av detta altare och statyer. Altaret blev rekonstrukterat och var sedan utstallt i Pergamus museet i Berlin.

Nar kommunisterna i Sovjetunionen skulle bygga Lenins mausoleum pa Roda Torget i Moskva, sa anvande arkitekten Aleksej Sjitusev Zeus huvudaltare i Pergamus som modell for den nya byggnaden. Salunda ar Lenins mausoleum en "walk in replica" av det gamla Zeus templet i Pergamus, dar Jesus sade att Satan hade sitt sate vid den tiden.

Ar 1944 sa reste ett tyskt armeforband ned till Turkiet, och tog bort mera delar av altare ifran Pergamus och satte upp ett speciellt altare i Berlin som en sista utvag till att andra utgangen av kriget. Nar den Sovjetiska armen stormade Berlin, sa kom det specialla soldater ifran Ryssland och flyttade i hemlighet detta altare till Moskva, dar det blev uppsatt i Lenins mausoleum.

Eftersom bade Nazisterna och Kommunisterna var djupt inblandade i Djavulsdyrkan, sa star det klart att bada grupperna forsokte att fa Satans personliga medverkan i sina verksamheter, for att de skulle fa mera kraft. Jag tror att for en kort tid sa hade Satan sitt sate over Berlin och senare flyttade han detta till Moskva. En dag kommer han att satta upp detta over staden Jerusalem.  

2 Tess.2:1-12

Vers 12: Guds skarpa svard skar pa bada sidor - Hebr. 4:12

Vers 13: Jesus vet allt, han vet vilket lidande som dessa kristna har fatt gatt igenom, och att de har vagrat att forneka namnet Jesus, aven nar de stod infor dodshot.

Vers 14: Men dessa kristna hade icke givit upp alla avgudadyrkan, och Jesus var icke belaten med detta. 4 Mos.31:16

Vers 15: Nikolajs larljungar var ocksa verksamma i Pergamus - Jude 7-13

Vers 16: Jesus varnar forsamlingen, tag hand om problemet eller sa kommer Jesus sjalv och tager hand om det med svardet. 1 Kor.5:6-13

Vers 17: Vi kommer alla i himlen att fa ett nytt namn. Det finns kraft i ett namn - Upp.19:11-13

Harligheten av var framtid i himlen kommer att vara full av gladje, frid och lycka. Upp.22:1-5

     Har du oron till att hora med?                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast