Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-799SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
UPPENBARELSEBOKEN -- DEL 3 

16 December 2001

KAPITEL TVA:
Den gamla antika staden Smyrna lag norr om Efesus, och hade blivit byggd cirka 6 km in i landet. Den hade blivit fostord av Lydianerna omrking 600 ar f. Kr. och hade aldrig blivit uppbyggd igen. Den nya staden Smyrna hade blivit planerad av Alexander den Store, och byggdes av hans efterfoljare, men blev byggd pa kusten. Staden blev en viktig hamnstad och var en rival till Efesus.

Ar 195 f.Kr. hade man byggt ett tempel till gudinnan Roma. Ar 26 eft.Kr. sa var det 11 stader som tavlade om att fa bygga ett tempel for kejsar Tiberius och den Romerska regeringen valde Smyrna.

Eftersom Asien var en Romersk provins, sa var Smyrna i standig konkurrens med andra stader I Asien, att vara den mest ansedda.

Det judiska ledarskapet i Smyrna var mycket hatfullt emot de kristna som levde i staden, och de anvande gruppvald och plundring for att forstora de kristnas formaga att kunna klara sig ekonomiskt. Vi kan lasa i Apostlagarningarna hur fult judarna upptradde, och att de var val organiserade i en sammansvarjning, att leta upp, angripa och avratta alla manniskor som kallade sig for kristna och som hade kallat pa namnet Jesus. Apg.13:42-52; 14:1-6; 17:1-13

Vers 8: Jesus vet allt som hander i staden Smyrna, och han talar till bade forsamlingens angel och till dess pastor.

Vers 9: Det stod nu klart for de kristna som levde I Smyrna, att deras lidande var kant i himlen.

Jesus avslojar ocksa de kabalistiska judarna I Smyrna, som sager sig vara "efterfoljare av Abraham" men i sjalva verket dyrkar de Djavulen. De flesta kristna kan icke forsta detta, savida de icke har kunskap on judiska skrifter, bland annat Kabalan. Gud har gjort skarpa utfall emot denna undervisning i Biblen, och vi finner detta i Jesaja 5:11-20; 28:14-18 (givet av Gud cirka 700 f.Kr.), Jeremia 11:9-10 (givet ifran Gud cirka 627 f.Kr.), Hezekiel 22:23-31 (givet av Gud cirka 529 f.Kr.).

De kabalistiska judarna vantar pa sin messia, "Den Helige Ormen," och de var markta av Johannes Doparen - Matt.3:1-12- och Jesus sjalv - Matt.12:22-34

Det var kung Solomon som tog de gamla kabalistiska skrifterna och utvecklade dem vidare, till att bli ett system for det anti-kristiska valdet. Solomons "heliga" nummer var 666, och vi finner detta i 1 Konungaboken 10:14-20, 11:1-12. Nar Jesus sade till apostlen Johannes att skriva ned vildjurets nummer, sa visste alla da levande judar exaktl vad detta betydde. Nar apostlen Johannes sag den judiska varldsregeringen i kontroll i sluttiden, blev han mycket forvanad, darfor att det judiska templet hade redan blivit forstort tillsammans med Jerusalem ar 70 eft.Kr. och alla judiska slaktregister hade blivit forstorda. Uppen.17:1-7

Vers 10: Jesus sade icke att han skulle ingripa och radda de kristna i Smyrna ifran att bliva forfoljda, istallet sade han till dem att de skulle bliva trogna in I doden!

Vers 11: Jesus sade till dem att de skulle fa en speciell "livets krona" for dem, som dog for Jesus skull.

            Har du oron till att hora med?                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast