Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-798SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
UPPENBARELSEBOKEN -- DEL 2 

9 December 2001

KAPITEL TVA:
Vers 1: Jesus talar nu till forsamlingen I Efesus, och apostlen Johannes vill vara saker pa att den som laser detta forstar vem det ar som sander detta budskap. Forsamlingens angel ar ett dubbel sprak, det talar till bade den helige angel som bevakar forsamlingen och dess pastor. Vi finner detta pa andra platser I Biblen, till exempel nar Gud talar genom profeten Hezekel om kungen i Tyrus och Lucifer pa samma gang - Hezek.28:11-14

Det ar viktigt for en kristen att forsta att Gud har sant ut heliga anglar, som kommer att halla reda pa och overvaka varje fralst manniska (Hebr.1:13-14). Dessa anglar har en viss frihet hur de kan reagera till dem som de har i sitt beskydd, och vi kan se detta i 2 Mos.23: 20-23; Dan.4:19-37

Vers 2: Jesus ger nu berom till medlemmarna I forsamlingen i Efesus. Apostlen Johannes skrev om detta i sin undervisning i 1 Joh. 4:1-4 och 2 Joh. 7-11

Vers 3: Forsamlingen hade varit mycket vaksam, medlemmarna hade arbetat hart, och icke varit sloa. Jamfor detta med Hebr.10:16-25.

Vers 4: Det ar nu som Jesus visar dem deras misslyckande, DE HADE LAMNAT SIN FORSTA KARLEK! Cirka 600 ar fore Johannes uppenbarelse, sa hade Gud talat om samma sak genom profeten Jeremia - Jer.2:1-5

Jesus ville ha en forsamling som var vaksam och urskiljande, men han ville icke att de skulle forlora omheten av gudomlig karlek, som ar den drivande kraften i Jesu kropp.  Matt.22:35-40; Joh.13:1-15; 1 Joh.2:4-17

Vers 5: Jesus ger nu ut en varning: Om medlemmarna I forsamlingen icke kommer att gora bot och battring nar det galler synden att overge sin forsta karlek, sa kommer Jesus att taga bort sin smorjelse over dem, vilket betyder att de kommer att forlora kraften och att forsamlingen kommer att forintas. De maste bedja om forlatelse och andra sig - Upp.3:19

Vers 6: Forsamlingen ar lovordad for att de har forkastat den sekt som foljer Nicolas, som har lett manga av sina efterfoljare in i en villolara. Det grekiska namnaet Nicolas ar samma som det hebreiska namnet "Balaam," vilket betyder "herre over folket." Nicolas, den falske lararen hade fortrollat sina larjungar och lett dem in i andlig fangeskap. Kung David uttalar sin vrede over onda manniskor - Psalm 139:19-24. Apostlen Petrus haller icke tillbaka sina ord, nar han talar om falska profeter - 2 Petr.2:1-22

Vers 7: Det finns endast en vag till att bliva segerrik, och det ar att bliva tvattad i Jesu blod, att bliva fodd pa nytt, och att ha tagit emot Kristus som en personlig Herre och Fralsare, och att sedan vandra med Jesus i karlek och lydnad resten av vara liv pa denna jorden.  Joh.3:14-17; Efes.2:8-10; Joh.15:1-14.

              Har du oron till att hora med?                                                                              Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast