Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-794SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 13 - MOSES, GUDS MAN 

11 November 2001
Miriam blev den forsta att do av de tre syskonen, Moses, Aron och Miriam. Pa grund av hennes uppror emot Moses, nar hon och Aron kom emot Moses, fick hon icke komma in i Loftets Land. Vi finner att nar hon dog, sa var det ingen sorg av folket efter henne, vilket visade att hon hade forlorat respekten av folket.
4 Mos. 21:1

Samtidigt sa brot det ut ett nytt uppror emot Moses och Aron. Det fanns inget vatten, och folket blev rasande pa Moses - 4 Mos. 20:2-5

Detta var icke forsta gangen som det hade varit brak over vatten, i borjan av sin vandring, sa hade det varit en vattenkris - 2 Mos. 17:1-7

Israels barn hade icke lart sig nagot, de var arga, irriterade och trotta pa att vandra i vildmarken tills de skulle do. Moses och Aron visste vad de skulle gora, de gick till Gud.
4 Mos.20:6

Gud ar den samme, nar vi soker honom finns han dar och redo att hjalpa oss -Vers 7-8

Denna gangen sade Gud till Moses, tala till klippan! Men nu var Moses arg, trott pa folket och han utforde sin tjanstgoring i vrede. Versarna 9-11

Moses fick nu lara sig en laxa, som han aldrig skulle glomma: Var olydig emot Gud och det kommer ett straff: Moses och Aron forlorade ratten till att komma in i Loftets Land! Vers 12-13

Jamfor denna befallning med dessa tva: Forandra aldrig Guds Ord!

            1. Matt.5:16-19 

            2. Upp. 22:18-21

SLAKTFORBANNELSE

1. Forbannelse ifran Esau : Avkomlingarna till Esau, broder till Jakob, vagrade att valsigna sina kusiner - 4 Mos.20:14-21

2. Forbannelse ifran Benammi, son till Lot och hans yngsta dotter, som var fodd i incest och blev stamfader till Ammons barn. 4 Mos.21:21-35

 

Nu var det dags for Aron att lamna denna jorden, han hade icke nagot val, han kunde inget saga, det var endast for honom att ga upp pa berget och inse, att livet pa denna jorden var over for honom for alltid. 4 Mos.20:22-29

Gud haller sitt Ord, han tog hand om Israels fiender - 4 Mos.21:1-3

Men folket var icke tacksamma, de var fortfarande arga pa Gud! Nar Gud lat sin straffdom drabba dem, sa bad folket om forlatelse, men manga dog - 4 Mos.21:4-9

Som en kristen, ar du tacksam, nojd med vad du har, litar pa Gud och villig att ge upp det onda i ditt hjarta? Jeremia 17:5-10

Lat oss skynda att ga till var hogste prast, Jesus Kristus och ge upp allt det onda! Hebr.4:11-16

                   Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast