Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

 RLJ-792SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 11:  MOSES, GUDS MAN

28 Oktober, 2001
Nar dodsdomen hade fallit over alla dem som var 20 ar eller aldre, att de skulle do i vildmarken, efter det att de hade forkastat Guds erbjudande att ga in i Loftets Land, sa kravde nu Gud en hogre standard. Lydnad var nu icke ett val, DET VAR OBLIGATORISKT!

Det blev en lag for dem som syndade omedvetet - 4 Mos.15:22-29

Det var en annan lag for dem som syndade medvetet, de skulle mista sina liv - Versarna 30-31

Vid denna tiden regerade Gud Israel direkt i en TEOKRATI, vilket slutade for alltid under Samuels tid, nar folket kravde en kung - 1 Samuel 8:1-8

Det enda dodsstraff som star kvar idag, ar det som Gud gav efter floden - 1 Mos.9:1-6

Mark noga varningen som Gud ger sin forsamling i Hebr. 10:26-31 Skillnaden ar denna, att under det Forsta Forbundet, sa var det folket som en nantion som skulle avratta syndare, medan under det Andra Forbundet DET AR GUD SJALV SOM KOMMER ATT AVRATTA SYNDARE!

Det ar ocksa viktigt att marka att i Hebr.1-:26-31 ar det det fysiska jordelivet som star pa spel, och att man kan do for tidigt och under svara plagor. Detta ar vad som hande till Israels barn, som gjorde uppror emot Gud! 1 Kor.10:5-14

UPPRORETS SYND
Upproret av Kora, Datan, Abiram och On blev ett svart slag for Moses. Deras tal lat fagert, men det var en direkt utmaning till Moses som ledare for Israel - 4 Mos.16:1-3

Kora var en Levit (prast), men han var icke nojd med sin roll, han ville ocksa ha politisk makt - Versarna 4-11

Datan och Abiram vagrade att komma och mota Moses, istallet sa hanade de honom! V.12-14

Moses blev mer an arg, han blev ursinnig, dessa man hade angripit det dyraste Moses hade i sitt liv, HANS VANDRING MED GUD OCH HANS REDBARHET! Verse 15

Ritningen for att splittra en forsamling ligger nu framfor oss, Djavulen anvande Kora till att samla ihop hela menigheten emot pastorn och hans aldste -Versarna 16-19

Gud var nu redo att utrota hela Israels nation, och igen fick Moses ingripa och bedja for folket Versarna 20-24

Moses sade till folket att fly - Versarna 25-27

Moses ville ha ett dodsstraff sa dramatiskt, att Israels folk icke skulle kunna saga att Moses hade dodat dem genom nagon slags "svartkonst." Versarna 28-33

Nu flydde hela forsamlingen i fruktan, och Gud fortsatte att straffa de 250 man som hade gatt over pa Koras sida och offrat med honom - versarna 34-40

Men nu var det ont blod mellan folket och Moses, och som straff blev mer manniskor dodade - Versarna 41-50

Lar dig detta : ANGRIP ICKE ANDRA KRISTNAS FORHALLANDE MED GUD! FORLOJLIGA ICKE EN BRODER I KRISTUS! STJAL ICKE REDBARHETEN FROM EN BRODER ELLER EN SYSTER I KRISTUS! Matt.7:1-5

Kom ihag detta: I Guds Kungarike sa kommer det att finnas dem som producerar 30%, andra 60% och vissa 100%. Du kan aldrig "sparka" en lag producent till en hogre klass, han kan icke gora mer an han har formaga till. Eftersom Gud lamnar honom i en lagre klass, sa maste du lara dig att gora samma sak, du kan icke satta dig over Gud sjalv! Matt. 13:18-23

Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast