Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

 

RLJ-791SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10-G: PART 2     MOSES, GUDS MAN

21 Oktober 2001
Nar Gud forde Israels barn ut ur Egypten, sa var detta icke ett oorganiserat projekt, utan det var mycket val planerat av Gud, och kontrollerat av hans heliga anglar. 5 Mos.29:1-6

Varje tankbar detalj hade blivit omhandertagen av Gud, aven ett signalssystem for det stora lagret, som bestod av cirka 3 miljoner manniskor - 4 Mos.10:1-10

Under det andra aret i vildmarken, sa sade Moses till Gud, att han orkade icke mer bara bordan for hela nationen, det var for mycket for honom. Gud horde hans begaran och gav honom 70 aldste som skulle bara bordan med honom - 4 Mos.11:1-17

Moses hade icke annu lart sig att icke underskatta Gud - Versarna 18-25

Moses fick taga itu med avundsjuka hos Josua - Versarna 26-30

Dom foll over de som hade lustat - Versarna 31-35

DEN STORA TRAGEDIN
Gud var redo efter cirka tva ar att fora Israel in i Loftets Land. Men folket var icke redo. Alla
personer, 20 ar och aldre, som hade klagat skulle do i vildmarken.

1. De fick alla en chans - 4 Mos.13:1-2; 25-33

2. Majoriteten av folket forkastade Loftets Land - 4Mos.14-1-12

3. Moses fick pa nytt bedja for folket - Versarna 13-20

4. Men domen foll - Versarna 21-38

5. Nar de forsokte att taga landet i sin egen kraft, misslyckades det - Versarna 39-45

KOM IHAG DETTA!
Gud tillat icke nagon Israelit att atervanda till Egypten. De hade tva val, antingen att vandra i sin befrielse och komma in i Loftets Land, eller att do i vildmarken! Inga andra val fanns. Samma sak galler for den kristne idag, om en kristen forsoker att ga tillbaka till "Egypten", sa kommer han att finna att hans liv kommer att tagas bort av Herren, icke kanske med en gang, men efter en viss tid, nar Gud har gett den kristne en chans att bedja om forlatelse!
1 Kor.10:5-14

    Vem skall du lyssna till?      Falska profeter eller Guds tjanare? 2 Petr.2:1-3

               Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast