Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-788SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10 - E     MOSES, GUDS MAN

September 30, 2001
Det var en plaga som Moses skulle bliva plagad med for resten av sitt liv pa denna jorden,
OTILLFREDSTALLDA, OTACKSAMMA, KLAGANDE, GRATANDE MANNISKOR, SOM VAGRADE ATT VAXA UPP ANDLIGT OCH LITA PA GUD! Nar Israels folk insag, att de var i vildmarken, en plats dar det icke vaxte nagot, sa kunde de icke taga det mera.
2Mos.16:1-3

Det finns inget som forstor gladje mer an en manniska som ar en kronisk klagare och kan aldrig bli tillfredsstalld eller lycklig! Aven Gud anser detta for en sanning - 1 Kor.1:1-11

Gud visste om innan han hade borjat skapelsen, att nar han en gang hade raddat Israels folk ut ur Egypten, sa skulle han ha en grupp av "gratande spadbarn" att taga hand om. Brodfragan var planerad av Gud i forvag - 2Mos.16:4-5

Vi kan nu se att den trostraning som Gud hade givit Moses under hans 40 ar som faraherde i oknen nu skulle betala sig, innan nagot hade hant, sa VISSTE MOSES I SIN ANDE ATT GUD HADE ALLTING UNDER KONTROLL!!!! Versarna 6-9

Nar Moses visade sin tro pa Gud, sa visade Gud sin harlighet - V.10-12

Samma lofte ar givet till oss idag - Matt.6:25-34; Tror du pa vad Jesus sade???

Manniskor ar manniskor, det kommer alltid att finnas envishet och otro. Folket var tillsagt hur man skulle samla upp mannan, men vissa forsokte att plocka mer an de behovde, andra gick ut och plockade manna pa den sjunde dagen - 2Mos16:13-31

Dessa underverk av brod och kott gjorde ingen andring pa folkets sinne. Nar Gud testade dem igen, sa var de redo att doda Moses genom att stena honom - 2 Mos.17:1-7

Gud hade icke mer an lost denna kris, nar nasta provning kom - KRIG!

Moses greps icke av panik, i tro stallde han upp sin har, och det gick till seger - V.8-13

Amalek representerar Djavulen och hans demoner, det kommer att bli krig med Djavulen fran generation till generation - Versarna 14-16

Nu var det dags for Moses att lamna over vissa av sina tjanster till dugliga ledare, som han kunde lita pa. Detta var ett annat trossteg for Moses - 2 Mos.18:13-27

Moses levde nu tva liv, han tillbringade tid med att leda och regera over Israels folk, men tid var ocksa tillbringad med Gud sjalv, vilket gav Moses narhet till Gud - 2 Mos.19:1-25

Aldrig tidigare i manniskans historia har Gud givit sadana specifika lagar, som skulle bliva sjalva grunden for Israel, men ocksa for alla nationer dar Kristus skulle bliva predikad under arens lopp, tills vara dagar, 4000 ar senare. Fram till cirka 1900 Eft.Kristus sa var Guds heliga lagar grunden till alla lagar i Vastra Europa (utom Frankrike) , England, USA och Canada.

Moses, Guds man fick taga emot dem 4000 ar sedan, och ge dem till oss! 2 Mos.20:1-17

Istallet for att soka Gud med sina hjartan, sa forkastade folket ett personligt forhallande med Gud. Versarna 18-21

Lyssna till vad Gud sade till dem - Versarna 22-26

Kan du nu forsta Jesu ord? Matt.5:13-19

Om du forstar detta, lyder du Jesus? Joh.14:15

            Har du oron till at hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast