Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-787SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10- D     MOSES, GUDS MAN

23 September 2001
Gud tog Moses fran en utmaning till en annan, och Moses fick aldrig tid att satta sig ned och taga det lugnt och vila upp sig. Det sista motet med Farao hade icke gatt bra, Farao hade hotat Moses med doden, om han visade up sig en gang till - 2 Mos.10:27-29

Medan Moses fortfarande var kvar i slottet, sa talade Gud om for honom om den sista plagan, att varje forstfodd skulle do i Egypten. Biblen talar om for oss att Moses lamnade slottet fruktansvart arg! 2 Mos.11:8

Moses hade mindre an 24 timmar till att forbereda folket att lamna Egypten, och deras sista maltid i Egypten innan uttaget, skulle bli deras forsta Paskmaltid.

1. Folket skulle lana silver och guld omedelbart - Vsersarna 2-3

2. Varje familj skulle taga ett lamm, slakta det och stryka blod pa dorrposterna - 2Mos.1-14

3. Moses och Aron maste ha byggt upp en effektiv organisation, nar de kunde fa 3 miljoner manniskor fardiga till att flytta med enbart nagra timmars varning -Versarna 21-28

Nar Gud slog till vid midnatt, sa var det en shock for Egypterna och lattnad och gladje for Moses och hans folk - Versarna 29-42

Biblen talar icke om for oss om Moses visste i forvag, att Gud icke skulle leda dem ut via kustvagen vid Medelhavet, men istallet ledde han dem soderut pa en vag som ledde till oknen, men vagen dit var blockerad av Roda Havet - Versarna 17-20

Guds narvaro var med dem dag och natt - Versarna 21-22

VAD MANNISKOR SER SOM EN KATASTROF, AR ETT TILLFALLE FOR GUD!
Moses fick veta i forvag av Gud, att Farao och hans arme skulle komma, men att denne och hans arme skulle bliva tillintetgjorda. Igen fick Moses LITA PA GUDS ORD! 2 Mos.14:1-9

Gud ville bygga tro i folket, men de ville icke veta av detta - Versarna 5-9

Istallet for att ha tro pa Gud, lita pa hans Ord, SA LAT DE SINA KANSLOR TAGA OVER OCH DET ENDA SOM FANNS KVAR I DEM VAR DETTA, VI SKULLE ALDRIG HA LAMNAT EGYPTEN, SADE VI ICKE DETTA TILL DIG MOSES!!!! Versarna 10-12

Detta var den forsta testen for Moses, i manader hade han arbetat med att fa loss folket ifran Egypten, och nu nar de hade kommit loss, sa stod han infor ett berg som ingen manniska kunde taga bort, Egyptens arme bakom dem och Roda Havet framfor dem, och ingen vag ut. Men Gud hade en plan - Versarna 13-20

Under natten sa oppnade Gud en vag genom havet - Vers 21

Moses fick ge befallningen, satt igang och ga genom havet - Vers 22

Biblen talar icke om for oss om Moses ledde dem, eller om han gick sist for att skydda dem.

Gud tog hand om Egypterna - Versarna 23-29

Under skapar ingen tro, endast ett personligt forhallande med Gud sjalv skapar tro, som man kan lita pa i de varsta kriserna pa denna jorden - Versarna 30-31

Israels barn hade en jattestor pris och lovsang gudstjanst pa den andra sidan av havet, men det var enbart kanslor, inget konkret i deras hjartan, precis som vi ser i USA nu, i mote efter mote, och i sportsarenor - 2 Mos.15:1-21

Tre dagar senare var de utan vatten, och deras stora pris och lovsangsgudstjanst var nu helt glomd, inget vatten, kanslorna tog overhanden igen - Versarna 22-27

Idag sa skakas USA av en ekonomisk kris, fruktan okar ibland de ofralsta. Vilken sida av Rodahavet skall du dansa och sjunga pa ???  Matt.6:24-34

      Har du oron till at hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast