Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-786SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10-C    MOSES, GUDS MAN

16 September 2001
Vi skall nu folja Moses steg for steg, nar han borjade att konfrontera harskaren over Egypten, Farao. Det maste ha tagit mycket tro, mod och styrka att ga till palatset som Moses en gang hade bott I, och begara ett mote med Farao och tala om for kungen att han skulle frigora alla sina slav-arbetare. Vid denna tiden, nar detta hande, sa trodde man allmant att det fanns manga gudar, och att varje gud regerade over en viss del av jorden. Sa nar Moses steg fram infor Farao och sade till honom att han kom I namnet av Israels Gud, sa var icke Farao imponerad over detta.  2 Mos.5:1

Som ett resultat sa var Farao arrogant, jag kanner icke din Gud och jag har ingen lust att lara kanna honom - Versarna 6-14

Istallet befallde nu Farao att arbetsbordan skulle bli hardare for Israels barn - V.6-14

Fran den allra forsta dagen nar Moses och Aron motte Farao, for att begara frihet for Israels barn, sa gick det I baklas, istallet for att fa det battre, sa blev det otroligt svart for Israels barn. Deras ledare slutade nu att lita pa Moses och Aron, de var icke langre intresserade av att lamna Egypten, och istallet sa gick de till Farao, for att motarbeta Moses - Versarna 15-19

Nar de Israeliska ledarna lamnade palatset, sa gick de forbi Moses och Aron, och orden som de sade var harda, bittra och med vrede - Versarna 20-21

Moses forlorade nu all sin tro, han blev deprimerad och talade till Herren I bitterhet Versarna 22-23

Igen sa talade Gud med Moses och talade pa nytt om for honom vem han var, detta ar vad jag skall gora, ga nu och tala till folket. Men istallet for att gladja sig, sa sade folket till Moses att han skulle forsvinna - 2 MOs.6:1-9

Vid denna svara tid I sitt liv, sa sade Gud till Moses att ga tillbaka till palatset och stall dig emot Farao en gang till - Versarna 10-13; 28-29

Moses maste nu ha varit fortvivlad, hitintills hade han icke sett nagra underverk, endast forkastelse och otro - Vers 30

Igen sa talade Gud med Moses och sade till Moses att han hade gjort tva saker, forst sa hade han gjort som sa, att Farao skulle se pa Moses som en "gud" och for det andra sa skulle han forharda Faros hjarta, sa att han icke skulle ha nadens gava- 2 Mos.7:1-5

EN OMSVANGNING! Galaterna 6:7-9
Moses och Aron maste ha samlat upp all tro och tillit I Gud, nar de gick tillbaka en gang till for att konfrontera Farao - Versarna 6-13

Nu fick Moses ny befallningar, pa morgonen, stall er vid vagen och konfrontera Farao! Versarna 14-25

Sju dagar senare sa sade Gud till Moses igen, ga tillbaka till palatset och konfrontera Farao pa nytt 2 Mos.8:1-7 Denna gangen kunde icke Faraos trollkarlar gora samma under som Moses och Aron - Vers 7

Nu var det Farao som kallade pa Moses och Aron. Makten hade nu skiftat ifran Egyptens kung till Hebreernas kung - Vers 8

Nu hade tro tagit faste I Moses och med stor sjalvsakerhet fragade han nu Farao, nar denne ville att grodorna skulle tagas bort - Versarna 9-11

Nar Farao icke uppfyllde sitt ord, sa skickade Gud icke Moses och Aron tillbaka till palatset, istallet sa sade Gud till Aron att han skulle sla med sin kapp pa jorden och skapa en ny plaga. Versarna 12-17

Nu hade all makt blivit borttagen ifran Faraos trollkarlar, de kunde icke gora vad Moses och Aron gjorde, vers 18, och de var tvungna att bekanna till Farao att deras gudar kunde icke sta emot Israels Gud och hans kraft, men Farao vagrade att hora - Vers 19

Nu hade Moses och Aron blivit helt upprattade av Gud, och blivit upphojda I ogonen av bade Hebreerna och Egypterna - Versarna 20-24

Nu borjade forhandlingar mellan tva kungar, en som hade forlorat sin makt och den andre som hade den fulla kraften av den allsmaktige Guden bakom sig - Versarna 25-32

Nu foljer ett antal av domar over Egypten, som till slut skulle sluta med doden for varje forstfodd I Egypten - 2 Mos.9:1-35; 10:1-29; 10:1-29

Detta ar vad vi kan lara oss ifran denna undervisning:

OM GUD HAR GIVIT OSS SITT ORD, SA KOMMER DET ATT STA KVAR OCH DET KOMMER ATT SKE EXAKT VAD GUD HAR BEFALLT! Lukas 10:1-22

  Har du oron till at hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast