Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-785SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10-B   MOSES, GUDS MAN

9 September 2001
Moses hade tillbringat de sista 40 aren som en faraherde, gift med Zippora, dotter till prasten i Midian, som hette Jethro. Zippora fodde Moses tva soner.

Midianiterna var avkomlingar till den fjarde sonen som Abraham hade med Ketura, som fick namnet Midian. Abraham gifte sig med Ketura efter Sara hade dott. 1 Mos.25:1-2 Saledes var icke Midianiterna hedningar, de dyrkade Jehova, men de hade slutat med omskarning. 2Mos.4:19-26 Moses och hans hustru Zipppora kom icke overens, nar de hade anlant till Egypten, och efter en tid sa skickade Moses hem henne till hennes far, tillsammans med sonerna. Nar Moses hade lett folket ut ur Egypten, sa kom Jethro till Moses med hans hustru och soner. 2 Mos.18:1-7

Biblen sager inget mer om Zippora, och Moses soner fick icke arva ledarskapet efter sin far, istallet blev detta givet till Josua. (4 Mos.13:17, Moses andrade hans namn ifran Hosea[fralsning] till Josua [ Jehova ar fralsning]. Det ar ocksa intressant att notera att Josua kom ifran stammen Efraim, som var son till Josef.)

Moses maste ha haft problem i sitt personliga liv, darfor att nar han hade gift sig med en etiopisk kvinna (negress), sa blev Moses starkt angripen av bade Aron och Miriam, sa Gud var tvungen att stoppa detta familjegral- 4 Mos.12:1-16

Med dessa uppgifter kan vi draga foljande slutsats : Moses hade svara aktenskapsproblem, som gjorde att han forkastade sina egna tva soner.


Nar Gud var redo att kalla Moses till hans sista uppgift pa denna jorden, sa kallade han en man som hade givit upp allt hopp att hora ifran Gud igen, han var 80 ar gammal, och han levde fran dag till dag, medan han vantade pa att do - 2 Mos. 3:1-3

Kroppsligt sett sa var Moses i topcondition, och han fortsatte att ha full kraft och halsa tills nar han dog, 120 ar gammal. Men mentalt var Moses nedsliten vid detta tillfalle -
5 Mos. 34:7-12

Gud visste att vid detta tillfalle behovde Moses ett personligt overnaturligt mote med Gud sjalv, nar nu Gud skulle forvandla Moses till den storste ledaren av alla tider. 2 Mos. 3:4-5

Gud informerade Moses vem han var, att han hade sett lidandet i Egypten och att han nu skulle befria dem, och att Moses hade blivit uttagen till att bli den man som Gud skulle arbeta igenom, men Moses ville icke har nagot att gora med detta. Versarna 6-22

Nar vi undersoker detta projekt, 4000 ar senare, som Gud hade lagt fram till Moses, sa maste vi titta pa detta ifran Moses synpunkt. Israel bestod vid denna tidpunkt av 600,000 man, plus kvinnor och barn, som ger oss en siffra pa cirka 3 millioner personer, plus all deras boskap och agodelar.

(2 Mos.12:37-38) Att flytta denna stora massa av manniskor skulle krava tonvis av vatten varje dag, tonvis med mat for folket och tonvis med foder for deras boskap. De behovde ved for att laga mat over eldar, klader och skor, samt talt for 3 millioner manniskor. Det var ocksa ett sanitart problem, 3 milljoner manniskor och boskap skulle lamna efter sig varje dag tonvis med avforing och urin.

Istallet for att diskutera dessa saker med Gud, sa forsokte Moses att slingra sig ur denna uppgift, som han vid detta tillfalle icke trodde kunde bliva gjord - 2 Mos. 4:1-13

Det var icke forran Gud blev arg pa Moses, att han insag att han talade med Gud sjalv- som nu visade sig for honom i formen av Jesus - 1 Kor.10:1-4; att Moses beslutade sig for att lyda och leda Israels barn ut ur Egypten - 2 Mos.5:14-17

Men nar Moses kom till sin svarfar, sa talade han icke om att han hade mott Gud -V.18

Det var icke forran han motte Aron, som han talade om vad som hade hant - Vers 19-31

Vad vi skall lara oss: Se icke pa en uppgift- se pa Gud och lyd honom! Jesaja 55:8-11

  Har du oron till at hora med?                                                                 Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast