Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-784SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 10 - MOSES, GUDS MAN 

September 2, 2001
En av Guds egenskaper ar att han icke forandrar sig , han ar densamme igar, idag och for alltid. Jesaja 45:18-24; 46:9-11; Hebr.13:8

Guds Ord star kvar for alltid, det kommer aldrig att forandras, Guds standard kommer aldrig att sankas, fastan majoriteten av manniskorna bryter hans Ord - Jes.55:8-11; Mal.3:6;
Matt.5:17-19; Hebr.6:16-20; Uppen.22:16-19

Gud har sagt att vi kan lita pa honom nar det kommer till jorden. Till den dag nar Jesus kommer tillbaka, sa kommer Guds fysiska lagar att fortsatta att styra var planet - 1Mos.8:21-22

Det finns bara en sak som kan gora att Gud andrar sig, och det ar nar manniskor beder om forlatelse for sina synder, sa kommer han att forlata dem och stoppa sina domar.  Jesaja 1:10-20; 55:1-7, 1 Joh.1:5-10


350 ar efter det att Israel och hans soner hade bosatt sig i Egypten, sa blev Moses fodd, 2,589 ar efter det att Gud skapade Adam och Eva, och 466 ar efter Abrahams dod. Ett flertal faraos (diktators) hade hunnit sitta pa tronen i Egypten, och den som regerade nar Moses blev fodd var icke snall emot Israels barn. 2 Mos.1:8-21

Vid detta tillfalle befallde Farao att alla baby pojkar skulle dodas - v.22

Vi maste nu forsta, att hade livet i Egypten varit underbart for Israels barn, sa skulle de aldrig ha foljt med Moses ut ur Egypten och till Kanans land. Precis som en mammas mage ar skon och behaglig for en vaxande baby, men nar tiden kommer for barnet att fodas, sa forandras allt. Vattnet som har varit sa skont for barnet rinner ut, och starka muskeldragningar tvingar ut barnet. Sa ar det med dig och mig idag, vi vaxer sallan och gar vidare i Herren, savida det icke ar en kris och vara omstandigheter icke mera ar behagliga. Psalm 120:1-7

Moses var fodd ur stammen Levi, som var en son till Jakob och Lea. 1 Mos.29:32-34; 2 Mos.2:1-2

Vi vet att Moses hade atminstone tva syskon, Aron och Miriam. Biblen ger oss icke namnet pa Moses far och mor. Nar Moses var tre manader gammal, sa kunde hans mamma icke gomma honom mera ifran den Egyptiska polisen, men istallet for att slanga honom i floden, sa gjorde hon en liten bat for honom och satte denna i floden - 2 Mos.2:3-4

Detta var helt i Guds vilja, sa Gud skickade ner Faraos dotter, for att hon skulle hitta Moses och sedan adoptera honom som sin son. Versarna 5-6

Moses syster, kanske Miriam, steg nu fram och erbjud sig att skaffa fram en amma for barnet, och hon visste mycket val att hon skulle kalla pa sin mor, som kom och till ock med fick betalt for detta. Versarna 7-9

Nar tiden kom, sa blev Moses ford till palatset och fick vaxa upp som en Egyptisk prins.
V. 10

Moses blev skolad som en egyptier, men Gud skulle giva Moses sin egen utbildning, en perfekt utbilding i teologi, som skulle gora det mojligt for Moses att leda sitt folk ut ur Egypten, och sedan skriva ned de fem Mosebockerna. For att kunna antaga Moses som elev i sin Bibelskola, sa behovde Gud en katastrof for att tvinga Moses ut ur Egypten och in i oknen. V.11-22; Hebr.11:23- 29

Var ar du i ditt liv idag? Haller du pa med att lara dig Guds undervisning, eller ar du et skrikande barn? Hebr.12:4-13

      Har du oron till at hora med?                                                                 Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast