Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-783SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 9- EN NATION FODS 

26 Augusti 2001
Abrahams sad skulle nu bliva utvecklad ifran en familj av tolv broder, deras hustrur och barn till en nation som skulle fa namnet Israel. Nationen blev tillkommen i Kanan, men precis som en baby far sin tillvaxt i en kvinnas mage, sa skulle Egypten bli en mage for dem under 430 ar.  2 Mos.12:41

Nar Josef skickade tillbaka sina broder for att hamta Israel, sina fruar, barn och tillgangar, sa sade Josef till dem att de icke skulle kivas pa vagen. 1 Mos.45:24

Nar vi laser kapitel 47 sa star det klart att Gud flyttade icke Josef till Egypten enbart for att ge sin familj mat under svalten, men det var for att flytta dem till Egypten, sa att de skulle kunna vaxa under trygga omstandigheter sa att de skulle kunna borja fungera som en nation, icke som individer. 1 Mos.47:1-5

Farao blev sa imponerad av Josefs broder, att han ville ha dem som forman over sin egen boskap - vers 6

Jakob fick sjalv komma infor Farao, och denne envaldsharskare bojde sig infror Israel, som vid denna tiden var 130 ar gammal, for att han skulle fa en valsignelse ifran Gud - Vers 7-10

Landet Gosen var den bordigaste delen av Egypten, och det var har som Gud placerade sitt folk - Versarna 11-12

Det Egyptiska folket forlorade allt de hade, boskap och land, medan Israels barn blev valsignade och fick sina egna egendomar och tillgangar - Versarna 13-28

Efter 17 goda ar i Egypten, sa var det dags for Israel att lamna denna jorden, han hade borjat som en tjuv och slutade sitt liv som en kung i tjanst av konungarnas Kung. V.29-31

Men han skulle icke begravas i Egypten, utan i Loftets Land.

Det var nu dags for Joseph att bliva valsignad med sina soner. Notera att Israel kallade Efraim och Manasse som sina egna soner, delar av de tolv, som senare blev kallad halv-stammar. 1 Mos.48:1-15

Josef ville ha valsignelsen till sin aldste son, men Israel var styrd av Gud och vagrade att andra pa nagot - Versarna 16-22

Endast nagra timmar innan Israel dog, sa samlade han sina soner och profeterade over dem. 1 Mos.49:1-28

Hans sista onskan, tag min kropp och begrav den i Kanans land - Versarna 29-33

Det var en stor skara av maktiga man som korde upp med hastar och vagnar till Kanan for att begrava Israel. Det var en stor skillnad pa den gangen Jakob fick fly till Laban utan att ha nagot med sig. Nu kom hans kropp tillbaka med frukten av sitt liv, begynnelsen av en nation-1 Mos.50:1-13

Fruktan kom over Josefs broder, hade han gomt sin vrede och nu nar Israel var borta, skulle han taga hamd? Detta gjorde Josef mycket ont att hans broder icke kune lita pa honom, att han hade forlatit dem - Versarna 14-21

Innan Josef dog, sa faststallde han sin vilja, tag mina ben tillbaka till Kanans land 
Versarna 22-26

Guds hand leder man och kvinnor ifran generation till generation, om de lyssnar till honom och lyder sa blir de mer an valsignade - Romarbrevet 8:26-31

         Har du oron till at hora med?                                                                 


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast