Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-782SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 8 -- JOSEPH

19 Augusti 2001
Vi har inget nedskrivet i Biblen som talar om vad som hande under den resa som Josef fick gora som en slav, nar karavanen anvande den valkanda vagen mellan Kanan och Egypten. Det maste ha varit en shock for Josef, ena dagen var han en son till en av de rikaste mannen i detta omrade, nasta dag hade han blivit en slav, som normalt sett aldrig mer skulle bliva fri sa lange som han levde pa denna jorden. Han hade blivit frantagen sina dyra fina klader, hans hander var bundna nar han fick ga bakom en kamel i ett mycket varmt klimat, och nar man talade till honom sa talade man till honom som man gjorde till en hund. Det ar ingen tvekan i min sinne att Josef anvande denna langa svara vandring till att bedja och ropa till Gud. 1 Mos.39:1

Nar vi jamfor Josef med sina broder, sa star det klart att Josef hade haft ett mote med Gud i sina unga ar, och att han maste ha last Enoks bok, som undervisar om den kommande Messian, fralsning och att leva ett heligt liv. Han maste ocksa ha studerat historien om Job, som hade levt ungefar i samma tid som hans gammel farfar Abraham. Vi finner icke denna helighet i Ruben, som begick incest eller i Juda, som icke tyckte det var nagot markvardigt att ha sexuellt umgange med en hora. Alla av hans 10 halvbroder var lognare, tjuvar och loftesbrytare. 1 Mos.39:2-10

Nar Potifars hustru icke kunde forleda Josef, sa ljog hon och blev skulden till att han blev kastad i fangelse. Potifar kunde ha haft Josef avrattad enligt Egyptens lagar, och jag ar saker pa att Josef var val medveten om detta hot. Versarna 11-20

Om icke Josef hade haft ett djup personligt gemenskap med Gud, sa hade han nu givit upp, men istallet sa accepterade han sitt ode och litade pa Gud. Versarna 20-23

I kapitel 40 sa laser vi hur tva av de hogsta ledarna i Faraos palats blev skickade till fangelse och att Josef fick taga hand om dem. Vid denna tiden visste icke Josef att detta var en del av Guds plan att en dag upphoja Josef till en hog position i Egypten. Istallet sa vandrade han i sin enkla tro med Herren och levde varje dag for Gud. 1 Mos.40:1-23

Josef fick vanta ytterligare tva ar i fangelset, innan Gud oppnade dorren och upphojde Josef till sin hoga post, nummer tva efter Farao sjalv. 1 Mos.41:1-45

Josef tillbringade totalt 13 ar som slav och fange - Vers 46

Josef stallde inga fragor till Herren, han var icke nervos och orolig, och bara nagra dagar efter det att han hade blivit Statsminister, sa fick han en hustru och blev den maktigaste mannen i Egypten.

Trots detta blev han icke stolt eller hogmodig, istallet sa fortsatte han att vandra med Gud. Versarna 47-57

Nu var det dags for Gud att borja arbeta med Israel och hans elva soner. 1 Mos.42:1-5

De tio broderna fick nu mota Josef personligen och kunde icke komma ifran att handla med honom, men de kande icke igen Josef och visste icke att det var deras bror. Versarna 6-17

I vers 18 talar Josef om for dem att han tillbedjer samma Gud som Abraham, Isak och Jakob, och det star nu klart for de tio broderna, att de har syndat och att synden nu har hunnit ifratt dem. Versarna 19-23

Nar Josef horde hur hans halvbroder bekande sin synd emot honom, sa kunde han icke halla tillbaka sina kanslor. Detta visar oss att Josef var icke efter rattvisa, allt han ville ha var EN SANN BEKANNELSE OCH EN FORSONING! Versarna 24-38

Pengarna som Josef skickade tillbaka var en test for hans broder, for att se om de var villiga att att vara arliga och att de slutat med sina bedragerier. Nu okade trycket ifran Gud over Israel och hans soner, de var tvugna att resa tillbaka till Egypten och gora upp med Josef och Gud. 1 Mos.43:1-14

Det var mer provningar kvar, aven om de var smartsamma - Versarna 15-34

Sedan kom den sista testen. Var broderna villiga att gora en sann bekannelse och villiga att sta for sina synder? 1 Mos.44:1-12

Nar de elva broderna stod infor mojligheten att de kunde bliva avrattade, eller bli slavar for resten av sina liv pa denna jorden, sa kan vi nu se att de hade forstatt vidden av sin synd, de var mycket ledsna over vad de hade gjort, och de var villiga att betala for sina synder, oavsett vad det skulle kosta. Gud hade brutit ned dem fullstandigt - Versarna 13-34

Josef behovde inga mera bevis, nu kunde han antligen efter 13 ar forena sig igen med sin familj och pa nytt se sin far Israel och kunna ge honom en kram och tala med honom personligt. 1 Mos.45:1-28

Sa talade Gud an en gang med Israel, nar han borjade sin resa till Egypten, och pa vagen fick han mota Herren, nar han tillbad honom vid sitt altare. 1 Mos.46:1-5


Forsta detta, varje svarighet i ditt liv har blivit placerat dar med Guds tillstand. Istalelt for att slass emot detta och stalla fragor till Gud, boj dig ned och bed om forlatelse for din synd. Fraga Gud vad som fortfarande behovs goras i dit liv for att du skall passa in i Guds Rike. Jesaja 45:1-13

Gud kunde ha valt att icke placerat Kunskapens trad i Edens lustgar. Gud kunde ha valt att sanda Messias dagen efter det att Adam och Eva syndat.

Gud kunde ha forhindrat att Josef saldes som en slav, men for att kunna taga itu med Israels tolv soner, sa behovde Gud ett offer (Josef), en katastrof (hungersnod) for att fa fram en syndabekannelse och en forsoning, och nationen Egypten, for att dar bygga upp Israels avkomma av 66 personer (1 Mos.46:26) till cirka tre miljoner, som cirka 450 ar senare skulle lamna Egypten under Moses ledning.

Sluta att grata och fraga istallet Gud detta: Visa mig min synd sa att jag kan bekanna den och bliva den valsignelse till andra som Gud har skapat dig till att bli! Psalm 51:1-13

                  Har du oron till at hora med?                                                                 


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast