Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-781SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 7 ISRAEL(JAKOB)

12 Augusti, 2001
Efter att ha fatt sitt nya namn, vandrade Israel sakta ivag ifran sitt personliga mote med Jesus Kristus, utan att veta for sakert vad som skulle handa till honom i framtiden. Skulle Esau forlata honom? Vad skall det bli med hans familj, som hade blivit fodda till fyra hustrur? 1 Mos.32:30-32

Gud hade forberett Esaus hjarta, och i nasta kapitel finner vi hur dessa tva broder kunde forlata varandra och giva varandra forlatelse. 1 Mos.33:1-16

Nar han hade anlant till Kanans land, sa stannade han pa en plats och byggde sig ett hus och tillfalliga lovhyddor for sin boskap, och platsen kallades sedan for Succot (lovhydda)- vers 17

Nar han hade organizerat upp alltting, sa flyttade han sin hela verksamhet (det var som ett stort boskapsdrev i vastra USA pa 1800 talet) till Shalem, och det var har som han byggde ett altare till Skaparen, som nu hade blivit hans personliga Gud, och han kallade denna plats av tillbedjan for "DEN ALLSMAKTIGE, ISRAELS GUD." Versarna 18-20

Hans hustrur och barn var pa en helt annan niva, de levde endast for nuet, och de tankte mycket litet pa framtiden. Den enda som var annorlunda var Josef, den aldste sonen till Rakel.

I kapitel 34 kan vi se hur hela familjen levde i forvirring, och att Jakob hade ingen kontroll over sin dotter eller sina soner.

Gud sade nu till Jakob att det var dags att giva upp all avgudadyrkan och se till att familjen blev renad - 1 Mos.35:1-6

Genom att tala en andra gang till Jakob, sa faststalldes en gang for alla i Jakobs hjarta, att hans namn nu var Israel - Versarna 9-15

En tid senare sa dog hans hustru Rakel. Hon gav namnet "Sorgens son" till barnet, men Israel andrade det till "Sonen av min hogra hand." Versarna 16-20

Israel var en svag man nar det gallde disiplinen med sin familj, och han tillrattavisade icke Ruben, nar denne begick incest - Versarna 20-22

Israel fick mota sin pappa en gang till innan han dog. Israel och Esau stod gemensamt for begravningen, och efter detta har avkomlingarna till dessa tva broder blivit svurna fiender tills denna dag - Versarna 27-29

Israel hade icke lart sig att vara en god far, och han visade mer karlek till Josef an till nagon annan av hans soner - 1 Mos.37:1-3

Detta skapade hat hos de andra halvbroderna - Vers 4

Josef kunde icke forsta varfor hans halvbroder hatade honom, och han delade med sig av sina drommar och visioner med dem, utan att forsta varfor detta skulle gora dem annu argare. Versarna 5-9

Israel forsokte att tillrattavisa Josef, men i hemlighet undrade han vem som talade med Josef - Versarna 10-11

Israel var totalt blind till det hat och de mordtankar som fanns i hans andra soner, och han skickade ut Josef till dennes fordarv - Versarna 13-17

Mordets andemakt kom over Israels soner, och det var genom Guds nad att Josef overlevde och blev sald som en slav till Egypten - Versarna 18-28

Aven om Ruben hade talat emot att morda Josef, och Juda kom upp med iden, att salja honom som en slav, sa ljog de allihopa nar de kom tillbaka till Israel - Versarna 29-35


De tio aldsta sonerna till Israel representerar manniskorasen i allmanhet. Biblen talar om syndfulla man - Galaterna 5:19-21. Det fanns inget stort och vackert med dessa man, de ljog, bedrog manniskor, begick mord och incest. Juda hade icke mera moral en en "strokatt." Nar han fick hora att Tamar, hans sons hustru hade jobbat som en hora, sa var han redo att branna henne till dods, utan att sjalv forsta att han hade sjalv varit horkarlen med henne - 1 Mos. 38:1-30

Varfor valde Gud ut dessa tio man till att bliva stamfadrar till nationen Israel

Har har du svaret: Guds karlek! 5 Mos.7:7-8

Dina och hennes tio broder representerar dig och mig, och medan vi fortfarande var syndare, sa dog Kristus for oss - Romar. 5:1-11

Ar du fodd pa nytt? Om du ar fodd pa nytt, ar du villig att vandra varje dag med Kristus och forlata alla manniskor som gor dig illa? Matt. 6:12-15

              Har du oron till at hora med?                                                                  


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast