Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-779SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 5 ISAK

29 Juli 2001
Isak betyder "SKRATTA, GLADJE" pa Hebreiska. Han blev fodd ett mirakel barn, och hans
foraldrar maste ha skamt bort honom. Hans pappa var mycket rik, och han hade sin egen privata arme och betraktades som en prins (ledare) i landet. Hans bror Ismael hade blivit forkastad av Gud och familjen och hade blivit utdriven infran familjens omrade.

Nar Isak var cirka 25 ar gammal, sa gick han med sin pappa, utan att veta i forvag att han skulle bliva offrad. Isak kampade icke emot sin pappa, istallet lat han sin pappa binda honom och lagga honom pa altaret. 1 Mos.22:4-18

Abraham blev mycket rord av Gud, men det finns ingen antydning till att Isak blev rord andligt. Isak var fodd till en Gudsman med stor tro, men Isak hade icke samma personliga forhallande med Gud som hans pappa hade. Nar Isak var cirka 40 ar gammal, sa var det hans pappa som sag till att han fick en gudfruktig hustru. 1 Mos. 24:1-51

Rebekka, en kusin till Isak had tro pa Gud, hon lamnade sitt hem och reste bort for att gifta sig med en man som hon icke hade sett. Versarna 52-60

Rebekka kom fran en rik familj och hade flera tjanarinnor med sig- Vers 61

Isak var en bonens man, och nar Rebekka blev given till honom, sa lydde han och tog henne till sin hustru. Versarna 62-67

Isak var sams med sin halvbroder Ismael, och tillsammans holl de en begravning for sin far. 1 Mos.25:7-11

Isak blev rik, tog over sin fars position som en stor prins, och ledde hela sitt hushall, inraknat sin privata arme. Men vi laser aldrig i Biblen att Isak hade nagra visioner eller speciella forhallanden med Gud. HAN BLEV HELT ENKELT EN FORVALTARE AV BLODLINJEN, MEN DET VAR ICKE MYCKET ANDLIGT SOM HANDE TILL ISAK. Cirka 20 ar efter sitt aktenskap till Rebekka, sa hade hon fortfarande icke fatt nagra barn, men nar Isak bad for henne blev hon havande. 1 Mos.25:20-21

Det var Rebekka som hade en uppenbarelse ifran Gud, icke Isak - Versarna 22-26

Tvillingarna fick heta "Harig" (Esau) och "Bedragare" (Jakob), och dessa tva pojkar blev bortskamda rika barn, som senare skulle bli pappor till psykiskt storda familjer. Pappa och mamma hade var sin favorit son, vilket for alltid splittrade broderna och gjorde att de hatade varandra - Versarna 27-34

Isak blev valsingad av Gud, icke for hans egen skull, men darfor att Abraham hade varit lydig - 1 Mos.26:1-5

Emellertid, lognens andemakter hade flyttat sig ifran Abraham till Isak - v. 6-23

Gud talade pa nytt till Isak och sade till honom att icke frukta, darfor att hans pappa hade vandrat med Gud - Versarna 24-34

Esau kom aldrig ut ur sitt uppror, och han blev en polygamist och tog sig fruar ifran hedningarna - Versarna 34-35

Nar Rebekka hade blivit gammal sa blev hon en hard kvinna, som ljog, bedrog och ledde sin son Jakob till att synda - 1 Mos.27:6-17

Isak hade nu forlorat all andlig insikt och trodde pa lognen - Versarna 18-41

Rebekka anvande Guds Ord till att bedraga Isak - Versarna 42-46

Isak trodde pa denna logn, och valsignade sin ljugande son Jakob - 1 Mos.28:1-5

Esau vande sig nu i sin vrede till sin farbror Ismael, och fullbordade pa detta satt sin avfallighet - Versarna 6-9; Hebr.12:14-17

Isak blev en forvaltare av Guds lofte till Abraham, men han vaxte icke i sitt personliga liv -

1 Mos.35:27-29. Ar du en Abraham eller en Isak??? Lukas 9:23-26; 62

                  Har du oron till at hora med?                                                                          


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast