Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-777SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 4 JOB SEKTION - C 

15 Juli 2001
Vi maste lara oss att forsta, att aven nar vi har haft ett andligt genombrott, so kommer icke Djavulen att lata oss loss med en gang. Han ar fast besluten att utmana dig gang pa gang, for att se om han kan knacka dig, genom att trotta ut dig. 2 Petr.5:7-9

            Satan var icke redo att slappa Job!

1. Zofar var nu redo att angripa Job, genom att angripa Jobs garningar, en fullstandigt oratt-vis lognattack, dar han beskyllde Job for att ha fortryckt och overgivit de fattiga, nar sanningen var den att Job hade varit en talesman for de fattiga, de svaga och de forkastade. Job 20:4-5; 19-29

2. Job vagrade att ge uppp, och saga nagot som var en logn! Job 21:27-34

3. Nu skickade Djavulen fram Elifaz, som anklagade Job for att vara en mycket ond manniska, och sedan rakna upp alla onda garningar som Job skulle ha gjort. Job 22:1-10; 20-23

4. Det demoniska andliga trycket blev nu hardare och hardare, och Job kande sig overgiven och att han icke kunde fa kontakt med Gud, och tala med honom direkt. Job 23:1-17

5. Nu tog Djavulen fram sitt tunga artilleri - han talade nu genom Bildad, som nu forsokte att fa Job att tvivla pa sin fralsning, for att kunna skaka Job. Job 25:1-6

6. Job svarar med att visa sin stora kunskap om helvetet och andra djupa andliga sanningar och om varelser som lever under havet. Job 26:1-14; Uppen.12:12; 13:1

7. Job vagrade att kapitulera sin redbarhet - Job 27:1-11

8. I detta kapitel so visar Job hur valutbildad han ar, han forstar hur man far ut malm fran gruvor, och sedan hur man smalter detta for att fa fram metaller. Job visste att under jordens yta, sa fanns det glodande lava, en het eld, han kande till om koralrev och adla stenar ifran Etiopien. Job 28:1-6; 18-19

9. For att forsvara sig sjalv, sa gick Job tillbaka i minnet till det liv han hade levt.  Job 29:1-25

10. Nu vande sig Job emot den nya generationen - Job 30:1-31

11. I detta kapitel talar Job om for sina sa kallade vanner, att han hade slutit ett forbund med sina ogon att icke bega aktenskapsbrott - Job 31:1-12


Under denna intensiva andliga kamp, sa visste icke Job att han en dag skulle bliva helad och upphojd av Gud, men han stod i fullstandig TRO, ATT EN DAG SA SKULLE HAN BLIVA SATT FRI IFRAN DETTA ANGREPP.

Job stod pa den andliga lagen om sadd och skord, vilken apostlen Paulus skrev ned cirka 2000 ar senare for oss! Gal.6:7-9

   Har du oron till at hora med?

                                                                            Fortsattning foljer ......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast