Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-775SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 4 JOB SEKTION-A 

1 Juli 2001
Namnet Job betyder "hatad, forfoljd" pa Hebreiska. Han levde i landet Uz, vars grundare var Uz, en sonson till Shem. Uz fader hette Aram. Biblen talar icke om slaktleden fram till Job, men bibeltrogna bibellarare tror att han levde vid samma tidpunkt som Abraham. Landet Uz var belaget oster om Edom och Moab, i den norra delen av vad som idag kallas for den Arabiska oknen.

Vi maste forsta att Jobs bok var icke nedskriven i sin helhet forran efter det att Gud hade lakt och aterstallt Job. Jag tror personligen att nar hans vanner talade, sa blev deras ord nedskrivna tillsammans med de svar som Job gav dem. Precis som apostlen Johannes nedskrev sin uppenbarelse i himlen och vad han fick hora, sa maste Job ha gjort likadant, nar han skrev ned vad Gud hade sagt till honom. Men kunskapen om att Satan hade gatt till Gud och bett om tillstand att skada Job, FICK ICKE JOB VETA FORRAN EFTER DET ATT ALLT VAR OVER! Jobs livshistoria maste ha blivit nedskriven av en hans barn, som ocksa skrev det sista kapitlet hur gammal han blev.

Historien om Job maste ha blivit omtalad overallt vid denna tiden, och en skriftlig kopia maste ha blivit given till antingen Abraham, Isak eller Jakob. Jobs historia blev bevarad tillsammans med den forsta delen av forsta Moseboken, och sedan bevarad igen, nar Moses tog vara pa alla nedskrivna fakta och skrev ned, vad som idag kallas for de fem Moses bockerna. Profeten Hezekiel, som levde cirka 600 fore Kristus, kvoterade ifran Jobs historia - Hez.14:12-23 och sa gjorde ocksa apostlen Jakob (5:10-11)

JOB BLEV ICKE ANGRIPEN AV DJAVULEN DARFOR ATT HAN VAR EN SYNDFULL MAN, MEN FOR ATT HAN VAR EN RATTFARDIG MAN! Job 1:1-19

Att detta ar icke ett isolerat fall kan vi se, nar vi laster Lukas 22:28-34; Efes.6:10-13; 
1 Petrus 5:6-10; Uppen.12:7-17

Nar Djavulen icke kunde knacka honom i den forsta attacken (Job 1:2-22), sa gick han tillbaka till Gud och kravde annu hardare angrepp. Job 2:1-10

Satan skickade in hans vanner for att angripa Jobs redbarhet, for att kunna knacka honom. Versarna 11-13

Job maste ha varit fylld med sorg (alla hans barn hade dott) och sedan over den svara sjukdom som hade drabbat honom. Men den varsta plagan var DEN MENTALA STRESSEN, OCH ATT ICKE KUNNA FORSTA VARFOR EN ALSKANDE GUD KUNDE BEHANDLA HONOM PA DETTA SATT? Job 3:1-26

Job hade varit en predikant till manniskorna i sitt eget land och till andra manniskor (Job 4:1-4),men nu hade syndens lon kommit over Job sjalv, och hans vanner kunde icke forsta detta. Vid denna tidsalder, allt manniskorna hade var de forsta kapitlen av forsta Moseboken som tog dem upp till Noah, och sedan vad de hade last i Enoks bocker. Job 4:5-21; 5:1-14

Nu sade hans van Elifaz att det var dags for Job att bedja om forlatelse- Job 5:15-27 Job var totalt forstord i sitt sinne, han kunde icke forsta varfor hans Gud, som han alskade sa mycket, plotsligt hade vant sig emot honom och slagit honom med sa mycket dod och forstorelse. Job 6:1-30

Den varsta tortyren ar att lida och icke veta varfor! Joh.10:10

             Har du oron till at hora med?

                                                                            Fortsattning foljer ......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast