Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-773SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 3 - ABRAHAM

17 Juni 2001
Abraham var fodd cirka 292 ar efter floden. Han var den tionde generationen after Noa. Nar han foddes sa levde alla hans forfader i hans blodslakt, inraknat Noa.
1 Mos.11:10-28 (Se grafisk plansch)

Efter floden (vi vet icke hur lange), sa hade avkomlingarna till Noa och hans tre soner kommit till landet Shinar, dar de forsokte att bygga en stad, Babel. 1 Mos.11:1-9

Noa, hans hustru, tre soner och deras hustrur, totalt atta personer overlevde floden (1 Mos.7:7). Dessa var icke outbildade manniskor, de hade byggt en bat (samma storlek som ett amerikanskt hangarfartyg ifran Andra Varldskriget pa 45000 ton), och de harstammade direkt i blodsslakt till Enok. De hade en mycket grundlig kunskap om Gud, skapelsen, syndafallet i Eden, samt hade kunskap om de uppen-barelser som Gud hade givit Enok. Men de flesta barn fodda till dessa fyra familjer blev bedragna av Djavulen och borjade dyrka avgudar.

Det ar mycket intressant att notera att Gud maste ha talat till Tera, darfor att han med sin familj var pa vag till Kanans land, men sa fastnade han i Haran och dog dar.
1  Mos.11:27-32

Men tron pa Gud hade blivit besmittad i Rebeckas blodsslakt (hon var en sondotter till Nahor, Abrahams bror), och vi kan se detta i seden att ha "husgudar" som tillhorde hennes bror Laban. 1 Mos.31:17-34

Gud talade till Abraham, som hade blivit fodd i staden Ur. Han var en Kaldean och Gud ville att han skulle flytta till landet Kanan, dar han skulle bli stamfader for en nation, som skulle bevara det sanna Ordet ifran Gud, och efter manga ar ge en fysisk kropp till den kommande Fralsaren. 1 Mos.12:1-4; 22:14-18

Att detta icke var en ny uppenbarelse for manniskorna som levde pa denna tiden, kan vi se nar vi laser Job, som levde fore Abraham. Job hade en mycket stark tro pa Gud, han hade full insikt till vad som hade hant fore floden, han maste ha haft kunskap av de uppenbarelser som nedskrevs av Enok och hans soner, darfor att mitt under sitt varsta lidande, proklamerade han sin tro pa Guds son. Job 13:15-16; 19:23-27

Abrahams tro pa Gud var icke sa stark i borjan, vilket vi kan se nar vi laser 1 Mos.12:10-20 och 20:1-12. Radsla gjorde honom till en lognare!

Sa smaningom forstod Abraham att hans fralsning var byggd pa hans tro pa Gud, icke pa garningar. 1 Mos.15:1-6; Rom.4:1-5

Abraham var en modig man, men han var icke girig. 1 Mos.14:13-24

Men han och Sara behandlade Hagar mycket illa - 1 Mos.16:1-16

Nar Herren ( Jesus) kom till Abraham, sa visste han med en gang att han var i Guds narhet. 1 Mos.18:1-16; Joh.8:54-58

Nu hade Abraham fatt tro och han var icke radd for Gud. 1 Mos.18:17-33

Det slutgiltiga provet for Abraham kom pa berget Moria - 1 Mos.22:1-18

Abraham ville vara saker pa att hans son Isak icke skulle bliva forledd, sa han gjorde allt for att han icke skulle gifta sig med en kvinna ifran Kanan- 1 Mos.24:1-9

Abrahams och Saras liv ar summerade i Hebr.11:8-19

Hur ar ditt liv i jamforelse med Abraham och Sara?

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast