Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-772SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
Del 3, ANDRA DELEN

10 Juni, 2001
SA SOM DET VAR PA NOAS TID.....

Dagens predikan tacker den del av utkasted som nu foljer: 

6. Vad skriver Enok om de fallna anglarna? Uppen.20:7-9; 2 Mos.20:1-17, 5 Mos.18:9-13
De fallna anglarna undervisade manniskorna en mycket avancerad teknisk utveckling. Som straff att de hade sexuellt umgange med kvinnor och larde manniskorna en avancerad teknik, blev de kastade ned i morkret (Tatarus), dar de ar bundna med kedjor.

2 Petr. 2:4; Judas vers 6.    

Gud vagrar att dela en manniska med Satan. Men Satan har inget emot att dela en manniska med Gud. Han behover endast en liten del av en manniskas liv, for att invadera och forstora Guds kraft i den manniskans liv. De Olympiska Spelen ar en fornyelse av den gamla avgudadyrkan av Zeus.

7. Avslutning till denna introduktion till Enoks bok.
Flygande tefat och dagens avancerad tekniska utvckling. Demoner ger icke manniskan kunskap i den tekniska varlden for att hjalpa manniskorna, utan for att locka manniskorna till att tillverka krigsvapen av massforstorelse.

8. Satan kan icke satta up Antikristus pa en tron utan att forst ha en mycket hog niva av teknisk utveckling. Upp.13:4-9.

Den nya tekniska utvecklingen kommer att vara en blandning av teknik och okultismen.

9. Hur Antikrist kommer att uppsta. 2 Tess.2:1-12
FN, Varldsdomstol, Varldsbank, En Varldsarme, En Varldsreligion

10. Avslutning
Det finns endast tva platser en manniska kan leva i for evigt. Himlen eller Den Brinnande Sjon!

Note: klicka har om du vill ha hela utkasted, som endast finns pa engelska.


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


For The Full Sermon, You May Order The 90 Minute Cassette Tape for $5.00.  Use The Code RLJ-772


 
 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast