Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-769SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 1  --  20 Maj 2001

SKAPELSEN
Gud, Fadern, Sonen och den Helige Anden har alltid existerat, de ar eviga bade bakat och frammot i tiden. Det finns ingen manniska som kan forsta detta med sin intellegens, eftersom allt skapat i den fysiska skapelsen har en borjan och ett slut. Jesaja 44:6-8; 45:18-22; 46:9-13

Nar vi tittar pa universum ifran var planet jorden, sa ar allt detta ett masterverk, langt over vad en manniskas hjarna kan forsta. Det var skapat ifran ett material som icke kunde sees - Hebr.11:1-3; genom det talade Ordet ifran Jesus - Hebr.1:1-3. Nu har manniskan lart sig sa mycket att alla matriella amnen i universum och pa jorden ar "frusen energi," som vi ocksa har lart oss icke kan forstoras. Jamfor detta med Guds Ord - 2 Petr.3:7-14

Innan Gud kunde borja med skapelsen, sa var han tvungen till att skapa alla andliga och fysiska lagar. Grundlagen i dessa lagar ar "LYDNAD."  5 Mos.28:1-2; 14-15; 1 Samuel 15:22-23; Joh.14:15

Men innan nagra fysiska lagar kunde skapas, sa maste de matematiska lagarna bli fardiga forst. Allt eftersom manniskan under arens loppp har lart sig mer och mer av Guds matematiska lagar, sa har man funnit konstanter, som icke kan forklaras. Till exempel II=3.14...; e=2.71... Logaritmer, trigonomitri, calculus, differential ekvationer, etc. Nar en gang de matematiska lagarna var fardiga, sa kom de kemiska lagarna, fysiska lagar, lagar om karnkraft etc (solen ar en stor vatebomb, och sa ar alla stjarnor). Pa mitten av 1950 talet trodde vetenskapsmannen att man hade lart sig det mesta som kunde bliva lart, men istallet blev de darar. Statiska lagar slutar att fungera nar ett foremal okar sin hastighet eller om det blir en andring pa temparaturen.

Vi skall heller icke glomma, att varje levande varelse pa denna jorden drivs av electri-citet. Men icke en enda varelse ar knuten till ett kraftverk. Nar Gud skapade dem (inraknat manniskan), oavsett storleken, sa har varje varelse ett inbyggd elektrisk system, som alstrar elektricitet och en data maskin (hjarna), oavsett om det ar en elefant eller en mygga. Psalm 139:1-18 (Kung David kande icke till orden kromoson eller DNA nar han levde pa jorden)  ENDAST EN DARE KAN FORNEKA DETTA OCH TRO PA UTVECKLINGSLARAN - Psalm 14:1-3

VARLDEN INNAN ADAM OCH EVA VAR SKAPADE
Vi vet endast om detta is sma delar. Anglarnas civilisation var skapad fore Adam och
Eva. Antalet anglar ar sa stort att Gud icke kunde ge manniskan ett nummer pa dem -
Hebr.12:21-22(den svenska texten foljer icke grundtexten i detta citat). Anglar byggde upp civilisationer pa miljarder av planeter i universum, det var handel, kommunikationer och resor mellan de olika planterna. Men en dag blev detta underbara verk av Gud fordarvat genom uppror, rymdkrig och en stor rattegang for de anglar som gjort uppror.
  Jesaja 14:12-20; Hesek.28:11-19; Uppen.12:7-10; Matt.25:41; Lukas 10:18

SKAPANDET AV ADAM OCH EVA
Vid sin rattegang sa angrep Lucifer Gud och anklagade honom infor alla anglar, de heliga och de som foll, att Gud var en orattfardig Gud. Lucifers dom blev tillfalligt hallen tillbaka, och Gud borjade ett projekt for att bevisa sin rattfardighet, och att Lucifer hade fel.

Adam och Eva blev skapade och placerade i ett perfekt paradis, dar alla deras behov blev motta. Ett trad blev planterat, som de blev tillsagda att de icke kunde ata av. Detta skulle bli testen. Lucifer fick nu tillfalle att komma in i lustgarden och presentera sin logn till dem. Lucifer valde att tala med Eva istallet for med Adam. Lucifer vann den forsta ronden.
1 Mos.1:26-31; 2:15-17; 3:1-14; Romar. 3:20-28; 8:19-23

Har du oron till at hora med ?

 Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

                                              

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast