Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-768SW

KVINNOR SEDDA I BIBLENS LJUS

13 Maj 2001
MAN OCH KVINNORS STALLNING I SKAPELSEN
  
    Mannen och kvinnan hade samma stallning - 1 Mos.1:26-27
  
     Deras forhallande - 1 Mos.2:18-25

SYNDAFALLET
        Forbannelsen over kvinnan - 1 Mos.3:16
       Forbannelsen over mannen - 1 Mos.3:17-19

Trots att Gud hade satt mannen i ledarstallning, sa var det kvinnan som en gang i framtiden skulle bli den, som skulle ge en manniskokropp till Messias.
1 Mos.3:15; Jesaja 7:14; Lukas 1:26-35

Vad ar den bibliska standarden for en kvinna - Ordsp.31:10-31

JESUS OCH KVINNOR
        Hans forhallande med Marta och Maria - Lukas 10:38-42; Joh.11:1-5; 18-44
        Hans omhet till kvinnor -
Joh.20:11-18; Mark 16:1-10
  
     Jesus och hans larljungar var betjanade av kvinnor - Lukas 8:1-3
        Hur han tog hand om sin mor -
Joh.19:25-27

VAD GUD HAR GETT TILL KVINNOR
  
     Omhet - Joh.12:1-8
        De fick vara med pa pingstdagen -
Apg.1:12-14

FORBANNELSEN AR BRUTEN - Gal.3:13-14

Nar du moter en kvinna som ar arg, bitter och svar att vara tillsammans med, sa kan du rakna med att hon icke hade en far som alskade henne, brydde sig om henne, uppmuntrade henne, stodde henne och skyddade henne fran det onda.

Endast Jesus kan hela och fornya en sadan kvinna - Matt.11:28-30

En man som undanhaller sin hustru omhet, karlek och barmhartighet kommer att skapa en kvinna som icke vet vad karlek ar, hon blir osaker och full av radsla.

Biblen har givit oss en undervisning hur man skall behandla sina hustrur, vilket kommer att satta ett exempel som kommer att vara ifran generation till generation: Efes.5:15-33

Har du oron till at hora med ?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast